Ga naar de inhoud

PrEP bij de GGD. Wachtlijst is geopend!

Vanaf 2 september 2019 is het mogelijk om je aan te melden voor PrEP-zorg via GGD regio Utrecht. Je komt op een wachtlijst te staan. Een plek op de wachtlijst is geen garantie voor het ontvangen van PrEP-zorg (zie het bericht hieronder). Om op de wachtlijst geplaatst te worden: neem contact op met de afdeling Seksuele Gezondheid: 030 – 608 6084 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.30 uur, kies voor optie 2.

1 augustus is de landelijke PrEP-regeling gestart. Hierdoor kunnen GGD-en de hiv-preventiepil en PrEP-zorg leveren aan de groep van mannen die seks hebben met mannen met een verhoogd risico op hiv. GGD’en zijn er blij mee dat er begonnen wordt met het voorkomen van nieuwe hiv-infecties via deze regeling. Niet íedere GGD kan per 1 augustus klaar PrEP-zorg leveren. Bovendien zullen GGD’en niet iedereen kunnen helpen met PrEP.

Pilot gedurende vijf jaar

PrEP is via de GGD beperkt beschikbaar. GGD-en moeten voldoen aan de eisen van het ministerie van VWS. De regeling geldt voor een proefperiode van vijf jaar en is voor een beperkt aantal personen. De GGD’en verwachten daarom dat ze moeten werken met wachtlijsten.
We vinden het belangrijk dat de beperkte plaatsen terecht komen bij de juiste mensen. De GGD beoordeelt wie in aanmerking komt voor PrEP via de landelijke regeling. De GGD-professional maakt daarbij een inschatting van het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. Indien mogelijk zal de GGD-professional advies geven over andere mogelijkheden voor PrEP-zorg buiten de GGD. De regeling zal over twee jaar geëvalueerd worden. Dan zal blijken hoe de regeling in de praktijk werkt.

PrEP via de huisarts?

Naast de GGD kan ook de huisarts een rol spelen in het aanbieden van PrEP-zorg. Mensen die PrEP willen gebruiken kunnen ook met hun huisarts in gesprek gaan. Er zijn steeds meer huisartsen in Nederland die PrEP voorschrijven en PrEP-zorg leveren. In steeds meer regio’s werken huisartsen en GGD-en samen, waarbij ze afspraken maken over wie welk deel van de PrEP-zorg doet. Huisartsen kunnen voor meer informatie contact opnemen met de soa-artsen van de lokale GGD. Mocht je tegen problemen aanlopen in het verkrijgen van PrEP-zorg, bespreek dit dan met de lokale GGD. Deze knelpunten zullen worden meegenomen bij de tussentijdse evaluatie van de regeling. Of zullen eerder onder de aandacht van de minister gebracht worden, als dat nodig is.

PrEP bij GGD regio Utrecht

Medio oktober start GGD regio Utrecht met de uitvoer van de landelijke PrEP-regeling. Deze regeling voorziet in PrEP-zorg en verstrekking van hiv-preventiepillen. De PrEP-zorg van GGD regio Utrecht is vooral bedoeld voor kwetsbare mannen en transgender personen, met een hoog risico op het oplopen van hiv. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Wilt u zich aanmelden voor PrEP-zorg? Klik dan op dit aanmeldformulier.