Ga naar de inhoud
Zoeken

Openbaarmaking rapportages schietincident Utrecht 18 maart 2019

Op 18 maart 2019 werd Nederland opgeschrikt door het schietincident in de tram op het 24-Oktoberplein in Utrecht. Al vrij snel daarna besloten de burgemeester en de crisispartners dat zij van dit incident wilden leren. Dit incident was geen gewoon incident, ook niet voor de hulpverleners/professionals.

GGD regio Utrecht heeft in het voorjaar van 2019 een onderzoek uitgevoerd onder managers van de betrokken hulpverleningsorganisaties. Doel van het onderzoek was om te inventariseren of er uitval van betrokken medewerkers is geweest, welke nazorg hun medewerkers hebben ontvangen en of meer of andere zorg nodig is.

De burgemeester van gemeente Utrecht heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement opdracht gegeven een leerevaluatie te maken van het optreden van de hele crisisorganisatie in Utrecht. Dat zijn politie, Openbaar Ministerie, gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht. Deze leerevaluatie is per 10 december 2019 openbaar. Hierbij is gekeken naar de uitdagingen en dilemma’s waarmee de crisisorganisatie is geconfronteerd en welke leerpunten daaruit zijn voortgekomen. De raadsbrief en evaluaties van de crisisorganisatie, alsmede van de Nationale Politie en nationale crisisstructuur zijn te vinden via de website www.utrecht.nl/18maart.