Ga naar de inhoud
Zoeken

Onderzoek naar het gedrag van mensen bij de bestrijding van het coronavirus

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. De overheid roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het vragenlijstonderzoek dat GGD regio Utrecht, samen met andere GGD’en, uitvoert in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Dat kan! Vul bij voorkeur vóór 24 april hier de digitale vragenlijst in: https://research2evolve.datacoll.nl/xyscfselyi?l=nl

Waarom doen wij dit vragenlijstonderzoek?

GGD regio Utrecht heeft eerder al een regionaal onderzoek uitgevoerd. In dit regionale onderzoek is gekeken of inwoners in de regio Utrecht zich houden aan de maatregelen en hoe het met de inwoners gaat. Hierbij is ook gekeken naar eventuele verschillen per gemeente, leeftijdsgroep en geslacht etc. 

Het nieuwe landelijke onderzoek is in samenwerking met andere GGD’en, RIVM en GGD GHOR Nederland en wordt uitgevoerd om beter te begrijpen wat mensen in Nederland vinden  van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact hiervan op mensen is. Het onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in Nederland in dit coronatijdperk.

Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat hun drijfveren en behoeften zijn, en hoe het met ze gaat dan kan de overheid daar beleid op ontwikkelen. Zo kijkt de overheid naar beleid dat helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken en stelt daarvoor gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij ook een belangrijke rol. We onderzoeken daarom onder andere of de communicatie goed en effectief is, of dat we iets moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit alles weten, ook vanuit gedragswetenschappelijk perspectief, hoe beter we in Nederland met elkaar het virus onder controle kunnen krijgen. 

Over welk gedrag gaat het onderzoek?

Mensen wassen nu bijvoorbeeld regelmatig voor 20 seconden hun handen en houden altijd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Maar lukt ze dat ook? Wat doen maatregelen zoals zoveel mogelijk thuisblijven met hoe mensen zich voelen? Dat willen we graag weten. In het onderzoek stellen we daarom vragen die met ons gedrag te maken hebben.  

Samenwerking RIVM, GGD’en en GGD GHOR Nederland

GGD regio Utrecht voert het onderzoek uit, in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het onderzoek wordt uitgezet bij panels van verschillende GGD’en. Het RIVM verwacht de eerste uitkomsten in mei 2020. 

Meedoen aan het onderzoek? 

U kunt deelnemen aan het onderzoek via de digitale vragenlijst: 
https://research2evolve.datacoll.nl/xyscfselyi?l=nl

Wij stellen het op prijs als u dit bij voorkeur vóór 24 april doet.