Ga naar de inhoud

Huiselijk geweld stopt niet vanzelf

logo week tegen geweld 2018

Gaat het thuis niet goed? Maakt u zich zorgen over de veiligheid van iemand in de omgeving? Bel of mail dan met Veilig Thuis. Veilig Thuis is er voor iedereen. U kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp of om een melding te doen. Als u twijfelt, bel dan voor advies. Dat mag ook anoniem. Ook bij twijfel. Juist bij twijfel! Huiselijk geweld houdt niet op, niet vanzelf.

Bel 0800 2000, of mail naar veiligthuis@samen-veilig.nl. Of kijk op de website voor meer informatie: www.samen-veilig.nl. Bij direct gevaar, bel 112!

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld door iemand uit de huiselijke kring. Het is een groot probleem dat voorkomt bij jong en oud, rijk en arm, in alle culturen en in zowel hetero- als homoseksuele relaties. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld. Stalking, financiële uitbuiting en verwaarlozing vallen ook onder huiselijk geweld. Huiselijk geweld is lang niet altijd zichtbaar. Het kan lang duren voordat iemand hulp vraagt of de omgeving iets merkt.

Jaarlijks krijgen 1 miljoen mensen te maken met huiselijk geweld als slachtoffer, getuige of dader. Slachtoffers trekken zelf vrijwel nooit aan de bel. Vaak schamen ze zich. Of ze denken dat het hun eigen schuld is en dat er toch niets aan gedaan kan worden. Plegers schamen zich vaak ook maar weten niet goed hoe hun gedrag te veranderen. Ook zij kunnen hulp krijgen. Daarom is het belangrijk dat u als omstander alert bent en weet dat u contact kunt opnemen met Veilig Thuis.