Ga naar de inhoud
Zoeken

GGD regio Utrecht geeft geen COVID-19-vrij verklaringen uit

We krijgen regelmatig de vraag of wij een COVID-19-vrij verklaring (ook wel non-COVID-19 verklaring genoemd) af kunnen geven. Bijvoorbeeld voor de werkgever of een reisorganisator. GGD regio Utrecht geeft geen COVID-19-vrijverklaringen af.

Wat is een COVID-19-vrij verklaring?

Een COVID-19-vrij verklaring of non-COVID-19 verklaring is een schriftelijke verklaring waarin staat dat een persoon is getest op COVID-19 en dat de uitslag negatief is (dus geen coronavirus is aangetroffen). Sommige landen eisen zo’n verklaring voordat naar het land kan worden gereisd.

Waarom geeft de GGD geen COVID-19-vrij verklaring af?

De GGD test alleen mensen die (milde) klachten hebben die passen bij het coronavirus en willen weten of ze op dat moment besmet zijn. Dit doet de GGD om de verspreiding van het virus te voorkomen en in het belang van de publieke gezondheid. Bovendien geeft de GGD deze uitslagen telefonisch. Bij positieve testuitslagen wordt direct gestart met bron- en contactonderzoek. Bij negatieve testuitslagen wordt geen verdere actie ondernomen (afgezien van de geteste persoon hierover te informeren).

De GGD test dus geen mensen zonder klachten en ook niet om het mogelijk te maken dat zij bijvoorbeeld op vakantie kunnen.

Kan ik via mijn GGD of via het landelijke afsprakennummer 0800-1202 een COVID-19-vrij verklaring krijgen?

Nee. In de testfaciliteiten test de GGD alleen mensen die klachten hebben en willen weten of ze op dat moment besmet zijn met het coronavirus. Dit doen de GGD’en om de verspreiding van het virus te voorkomen en dus in het belang van de publieke gezondheid. Als u geen klachten heeft, heeft testen geen zin, want de testuitslag is een momentopname.

Waar moet ik naar toe als ik een COVID-19-vrij verklaring wil hebben?

Er zijn verschillende organisaties waar u terecht kunt wanneer u getest wilt worden zonder klachten en/of die een non-covid19-verklaring afgeven. Deze organisaties zijn via internet goed te vinden wanneer u zoekt op ‘covid19-vrijverklaring’ of ‘non-covidverklaring’. Hier zijn wel kosten aan verbonden, die u zelf moet betalen. De overheid vergoedt dit niet.

Meer informatie over corona en reizen van en naar het buitenland

Kijk op de websites van de Rijksoverheid: