Ga naar de inhoud

Cijfers vaccinatiegraad

De nieuwe cijfers over de vaccinatiegraad van verslagjaar 2019 staan in de GGDAtlas. Landelijk lijkt, na een periode van een dalende vaccinatiegraad, de vaccinatiegraad nu gestabiliseerd. Voor de regio Utrecht zien we een soortgelijke trend. Er zijn wel lokale verschillen te zien tussen de gemeenten.

De meest actuele gemeentelijke cijfers over de vaccinatiegraad vindt u op GGDatlas.nl.