Ga naar de inhoud
Zoeken

Brand afvalrecyclingsbedrijf Nieuwegein

In de nacht naar woensdag 31 juli 2019 is brand ontstaan bij afvalverwerkingsbedrijf Groen Recycling in Nieuwegein.

Rook afkomstig van deze brand is over het terrein van de volkstuinen van ATV Galecop naar het noorden getrokken. Bij iedere brand komen naast rookgassen ook roetdeeltjes vrij, die vervolgens kunnen neerslaan. Ook bij deze brand zijn roetdeeltjes vrijgekomen, die mogelijk zijn neergelslagen op gewassen in de volkstuinen.

Roet bevat altijd schadelijke stoffen, waarvan PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) in de huidige situatie het grootste risico vormen. Door het eten van groente en fruit waarop roet is neergeslagen kunnen mensen deze PAK's binnenkrijgen. Als je teveel van deze PAK's binnenkrijgt kan dit schadelijk zijn voor je gezondheid.

Om die reden heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de hoeveelheid PAK's op de gewassen onderzocht.

Voorlopige resultaten en conclusie

In de gewasmonsters is geen verhoogde concentratie PAK's aangetroffen. groente en fruit uit de volkstuinen van ATV Galecop kan gegeten worden zonder dat dit risico's met zich meebrengt.