Ga naar de inhoud
Zoeken

Aangepaste werkwijze van de jeugdgezondheidszorg

De GGD is erg druk met alle vragen rondom het coronavirus. Dit vraagt extra inzet van alle artsen en verpleegkundigen die werken voor de GGD, dus ook van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Lees hieronder de aangepaste werkwijze.

Consultatiebureau voor kinderen van 0-4 jaar

Enkele locaties zijn tijdelijk gesloten in een overzicht staat naar welke locatie deze zijn verplaatst. Deze overzichten vindt u op onze pagina Adressen consulatiebureaus.

De onderzoeken van de zuigelingen van 0 tot 2 jaar gaan wel door behalve het onderzoek rond de leeftijd van 6,5 maand. Daarmee zorgen we dat de kinderen van deze leeftijd hun vaccinaties op tijd ontvangen en worden beschermd tegen infectieziekten die in het rijksvaccinatieprogramma zitten.

In het onderzoek doen we het hoogst noodzakelijke om het fysiek contact zo kort mogelijk te houden. Bij vragen/adviezen gebeurt dit telefonisch. Ook het huisbezoek 2 weken doen we telefonisch. Voor wegen wordt u verzocht naar onze locaties te komen.

De onderzoeken van de peuters van 2 tot 4 jaar gaan niet door. Voor de kinderen van 3 jaar die een vaccinatie moeten ontvangen krijgt u later een uitnodiging. De vaccinatie kan zonder risico gedurende een half jaar uitgesteld worden. 

Inloopspreekuren

De inloopspreekuren op de locaties gaan vanaf donderdag 26 maart vanwege het coronavirus niet meer door

De gehoorscreening van pasgeborenen wordt tijdelijk stopgezet op advies van het RIVM en het ministerie van VWS. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is belangrijk, maar hoeft niet binnen dagen of weken na de geboorte te starten. Het is de bedoeling om de kinderen die de screening missen later alsnog te screenen. Wanneer de gehoorscreening weer start hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Kom NIET naar het consultatiebureau als:

Eén van uw gezinsleden koorts of bevestigde corona heeft.

Uw kind last heeft van:

  • flinke neusverkoudheid,
  • hoesten,
  • benauwdheid of
  • koorts boven de 38,5 graden.

Of als u last heeft van:

  • neusverkoudheid,
  • hoesten,
  • keelpijn of
  • koorts boven de 38 graden.

Kom met één ouder en zonder broertjes en zusjes naar al onze afspraken

Vaccinaties boven de 4 jaar

HPV

De vaccinaties van HPV voorjaar worden afgebroken vanaf 19 maart, in het najaar wordt dit ingehaald.

DTP/BMR

De groepsvaccinaties van DTP/BMR voor de 9-jarigen zijn gestopt en u ontvangt een nieuwe uitnodiging na de zomervakantie.

Meningokokken

Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie. Op advies van het RIVM moet deze vaccinatie voor 1 juli plaatsvinden De vaccinaties van Meningokokken voor de 14-jarigen gaan daarom in aangepaste vorm plaatsvinden vanaf half april tot 1 juli 2020. Vanaf begin april  worden er nieuwe uitnodigingen verstuurd. 

Kinderen van het basisonderwijs van 4-12 jaar

ALLE onderzoeken van groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs gaan niet door. Als u of uw kind een extra afspraak heeft met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige gaan ook deze niet door en hebt u van ons bericht ontvangen. Indien u een dringende reden hebt om toch contact te hebben dan kunt u contact met ons op nemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.

Kinderen van het speciaal onderwijs

ALLE onderzoeken gaan niet door. Indien u of de jeugdarts een afspraak noodzakelijk vindt dan kan u contact met ons opnemen of ontvangt u een nieuwe uitnodiging op een later tijdstip.

Jongeren van 12-18 jaar op het voortgezet onderwijs

ALLE onderzoeken van klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs gaan niet door. Als u of uw kind een extra afspraak heeft met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige gaan ook deze niet door en hebt u van ons bericht ontvangen. Indien u een dringende reden hebt om toch contact te hebben dan kunt u contact met ons op nemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.