Ga naar de inhoud
Zoeken

Aangepaste werkwijze van de jeugdgezondheidszorg

De GGD is erg druk met alle vragen rondom het coronavirus. Dit vraagt extra inzet van alle artsen en verpleegkundigen die werken voor de GGD, dus ook van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Lees hieronder de aangepaste werkwijze.

Consultatiebureau voor kinderen van 0-4 jaar

Enkele locaties zijn tijdelijk gesloten in een overzicht staat naar welke locatie deze zijn verplaatst. Deze overzichten vindt u op onze pagina Adressen consulatiebureaus.

De onderzoeken van de zuigelingen van 0 tot 2 jaar gaan wel door behalve het onderzoek rond de leeftijd van 6,5 maand. Daarmee zorgen we dat de kinderen van deze leeftijd hun vaccinaties op tijd ontvangen en worden beschermd tegen infectieziekten die in het rijksvaccinatieprogramma zitten.

In het onderzoek doen we het hoogst noodzakelijke om het fysiek contact zo kort mogelijk te houden. Bij vragen/adviezen gebeurt dit telefonisch.
Ook het huisbezoek 2 weken doen we telefonisch. Voor wegen wordt u verzocht naar onze locaties te komen.

Als uw kind 2,3 jaar is krijgt u een telefonisch contactmoment. 
Het contactmoment bij 3 jaar wordt over geslagen. Wilt u toch een contactmoment? Dan kunt u bellen met 033-460 00 46. Dit doen we zoveel mogelijk telefonisch en zo nodig op onze locaties
Voor het contactmoment van 3,9 jaar krijgt u een uitnodiging. Dit is alleen voor een oogonderzoek en de vaccinatie. Dit kan uiterlijk tot 4,3 jaar. 

Inloopspreekuren

De inloopspreekuren op de locaties gaan sinds 26 maart niet meer door vanwege het coronavirus

Kom NIET naar het consultatiebureau als:

Eén van uw gezinsleden koorts of bevestigde corona heeft.

Uw kind last heeft van:

Of als u last heeft van:
  • flinke neusverkoudheid,
  • hoesten,
  • benauwdheid of
  • koorts boven de 38,5 graden
  • neusverkoudheid
  • hoesten
  • keelpijn of
  • koorts boven de 38 graden

Kom met één ouder en zonder broertjes en zusjes naar al onze afspraken

Vaccinaties boven de 4 jaar

De HPV vaccinatie

In september vindt de tweede HPV -vaccinatie  plaats voor de meisjes geboren in 2007 die in maart hun eerste HPV-vaccinatie hebben gehad. Ook meisjes geboren in 2006 die hun eerste HPV-vaccinatie hebben gekregen vanaf najaar 2019, en nog niet hun tweede HPV-vaccinatie hebben ontvangen, worden uitgenodigd. Voor de gemeente IJsselstein (inclusief Vianen en omstreken) vindt de eerste HPV vaccinatie plaats voor meisjes geboren in 2007. Het RIVM verstuurt de uitnodigingen hiervoor eind augustus 2020.

De DTP/BMR vaccinatie

De groepsvaccinaties van DTP/BMR voor de voor de kinderen geboren in 2011 vinden plaats vanaf oktober tot en met december 2020. Het RIVM verstuurt hiervoor de uitnodigingen.

Meningokokken vaccinatie

In het voorjaar 2020 zijn alle jongeren geboren in 2006 uitgenodigd voor de meningokokken vaccinatie ACWY. In september 2020 worden alle jongeren opgeroepen geboren in 2001 t/m 2006 die vaccinatie hun meningokokken vaccinatie ACWY hebben gemist. Vragen? Mail naar jeugdvaccinaties@ggdru.nl  

Onderzoeken in het onderwijs

Kinderen van het basisonderwijs van 4-12 jaar

De onderzoeken van groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs worden aangepast. Ouders van leerlingen van groep 7 die nog geen onderzoek hebben gehad ontvangen een brief hierover. Ouders van leerlingen van groep 2 die nog geen onderzoek hebben gehad ontvangen een uitnodiging voor een verkort onderzoek op onze eigen locaties aan het eind van dit schooljaar. De onderzoeken (controles) op indicatie  worden vanaf juni weer uitgevoerd met waar nodig kort fysiek contact. Als u zich zorgen maakt over uw zoon of dochter en hierover een vraag voor ons heeft, kunt u contact met ons op nemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl

Kinderen van het speciaal onderwijs

De meeste onderzoeken gaan niet door. Alleen bepaalde onderzoeken ( controles)  op indicatie  en onderzoeken die gestart waren en nog moeten worden afgerond  starten vanaf juni.  Indien u of de jeugdarts een afspraak noodzakelijk vindt dan kan u contact met ons opnemen of ontvangt u een nieuwe uitnodiging op een later tijdstip.

Jongeren van 12-18 jaar op het voortgezet onderwijs

De onderzoeken van klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs worden in de periode van mei tot juni in aangepaste vorm aangeboden. Dat wil zeggen dat jongeren de vragenlijst thuis invullen. Als er reden voor is zal er daarna telefonisch of via de mail of app contact gezocht worden. Als u zich zorgen maakt over uw zoon of dochter en hierover een vraag voor ons heeft, kunt u contact met ons op nemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.