Ga naar de inhoud
Zoeken

Aangepaste werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg

De GGD is erg druk met alle vragen rondom het coronavirus. Dit vraagt extra inzet van alle artsen en verpleegkundigen die werken voor de GGD, dus ook van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Lees hieronder de aangepaste werkwijze.

Wij sluiten aan bij het landelijk beleid en adviseren u daarom dringend om een mondkapje te dragen tijdens het gehele bezoek aan de GGD-locatie. Dit advies geldt niet voor kinderen tot 12 jaar.

Consultatiebureau voor kinderen van 0-4 jaar

Enkele locaties zijn tijdelijk gesloten in een overzicht staat naar welke locatie deze zijn verplaatst. Deze overzichten vindt u op onze pagina Adressen consultatiebureaus.

De onderzoeken van de zuigelingen en kinderen van 0 tot 4 jaar gaan  door in overleg met u. Daarmee zorgen we dat de kinderen van deze leeftijd hun  noodzakelijke onderzoeken en vaccinaties op tijd ontvangen en worden beschermd tegen infectieziekten die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten.

In het onderzoek doen we het hoogst noodzakelijke om het fysieke contact zo kort mogelijk te houden. Bij meer vragen of adviezen gebeurt dit achteraf telefonisch of plannen we een extra fysiek contactmoment.

Het huisbezoek als uw baby 2 weken is doen we in overleg met u thuis of telefonisch. Bij het laatste wordt u voor het wegen verzocht naar onze locaties te komen. 

Inloopspreekuren

De inloopspreekuren op de locaties gaan sinds 26 maart niet meer door vanwege het coronavirus. 

Kom NIET naar het consultatiebureau als:

 • Eén van uw gezinsleden/huisgenoten koorts, benauwdheid of bevestigde corona heeft.
 • U of uw kind last heeft van:
  • Neusverkoudheid (kinderen t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten mogen wel komen)
  • Hoesten 
  • Keelpijn
  • Benauwdheid
  • Koorts boven de 38 graden
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • U of uw kind in de afgelopen 10 dagen contact heeft gehad met iemand met corona
 • U of uw kind in de afgelopen 10 dagen bent geweest in een gebied of land met code oranje

Kom met één ouder en zonder broertjes en zusjes naar al onze afspraken

Vaccinaties boven de 4 jaar

De HPV vaccinatie

Meisjes krijgen een vaccinatie aangeboden tegen baarmoederhalskanker (HPV). Dit jaar ontvangen meisjes geboren in 2007 een uitnodiging voor deze HPV-vaccinatie. Er is ook een inhaalronde voor meisjes die een HPV-vaccinatie hebben gemist. Zij ontvangen een herinneringsoproep van het RIVM. De vaccinatiemiddagen zijn van maandag 7 september tot en met vrijdag 25 september 2020. Op onze website leest u meer over de HPV-vaccinatie.

Vaccinatie DTP en BMR voor 9-jarigen najaar 2020

Dit najaar worden de vaccinaties DTP en BMR voor de 9-jarigen vervolgd. In het voorjaar waren die al gestart maar door het coronavirus tijdelijk stil gelegd.
De vaccinaties zijn in oktober, november en december op elke werkdag behalve op vrijdag. In elke gemeente waar nog geen vaccinatiemoment voor de 9-jarigen is geweest, komt een vaccinatiemoment van een of meerdere dagen. De vaccinatiesessies worden gepland over de hele dag of alleen de middag.
Ouders/verzorgers ontvangen vanuit het RIVM een uitnodiging indien hun kind in aanmerking komt voor de vaccinatie DTP/BMR voor de 9-jarigen. Op onze website leest u meer over de vaccinaties voor 9-jarigen 

Meningokokken vaccinatie

In het voorjaar 2020 zijn alle jongeren geboren in 2006 uitgenodigd voor de meningokokken vaccinatie ACWY. In september 2020 worden alle jongeren opgeroepen geboren in 2001 t/m 2006 die vaccinatie hun meningokokken vaccinatie ACWY hebben gemist. De vaccinatiemiddagen zijn van maandag 7 september tot en met vrijdag 25 september 2020. Vragen? Mail naar jeugdvaccinaties@ggdru.nlOp onze website leest u meer over de vaccinatie meningokokken.

Onderzoeken in het onderwijs

Kinderen van het basisonderwijs van 4-12 jaar

De onderzoeken van groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs worden vanaf 1 september weer uitgevoerd op school. De onderzoeken (controles) op indicatie  worden vanaf juni weer uitgevoerd met waar nodig kort fysiek contact. Als u zich zorgen maakt over uw zoon of dochter en hierover een vraag voor ons heeft, kunt u contact met ons op nemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

Kinderen van het speciaal onderwijs

De gezondheidsonderzoeken worden weer uitgevoerd. Er wordt contact met u opgenomen voor een afspraak. 

Kom NIET naar het onderzoek op school of naar de GGD locatie als:

 • Eén van uw gezinsleden/huisgenoten koorts, benauwdheid of bevestigde corona heeft.
 • U of uw kind last heeft van:
  • Neusverkoudheid (kinderen t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten mogen wel komen)
  • Hoesten 
  • Keelpijn
  • Benauwdheid
  • Koorts boven de 38 graden
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • U of uw kind in de afgelopen 10 dagen contact heeft gehad met iemand met corona
 • U of uw kind in de afgelopen 10 dagen bent geweest in een gebied of land met code oranje

Jongeren op het voortgezet onderwijs

De onderzoeken van klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs worden vanaf oktober in aangepaste vorm en coronaproof aangeboden. Hierbij zal er een combinatie plaats vinden van online en regulier fysiek  contact. Het invullen van de vragenlijst “Gezond Leven Check ’t Even”  vindt online binnen het schoolprogramma plaats en de vervolgcontacten met de GGD professional zoveel mogelijk op school. 
De ontwikkelingen rond Corona en de mogelijkheden op school zijn leidend in de manier van aanbod.  Als u zich zorgen maakt over uw zoon of dochter en hierover een vraag voor ons heeft, kunt u contact met ons op nemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.

Kom NIET naar het onderzoek op school of naar de GGD locatie als:

 • Jij of één van jouw gezinsleden/huisgenoten koorts, benauwdheid of bevestigde corona heeft.
 • Je last hebt van:
  • Neusverkoudheid (kinderen t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten mogen wel komen)
  • Hoesten 
  • Keelpijn
  • Benauwdheid
  • Koorts boven de 38 graden
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Je in de afgelopen 10 dagen contact hebt gehad met iemand met corona
 • Je in de afgelopen 10 dagen in een gebied of land met code oranje bent geweest