Ga naar de inhoud

Nieuwsoverzicht

Start vaccinatiecampagne Meningokokken ACWY

22 maart 2019

Maandag 25 maart start ook in de regio Utrecht de vaccinatiecampagne tegen meningokokken ACWY! Jongeren geboren in 2001, 2002, 2003, (een deel van) 2004 en 2005 ontvangen dit voorjaar een uitnodiging voor de prik.

lees verder

Schietincident Utrecht: informatiebrochures

19 maart 2019

Maandag 18 maart heeft een beschieting plaatsgevonden in een tram in Utrecht rond het 24 Oktoberplein. Een afschuwelijk en ingrijpend incident waarbij slachtoffers zijn gevallen. Deze ingrijpende gebeurtenis kan impact hebben op het psychisch welbevinden en de gezondheid van getroffenen. De gebeurtenis kan emotionele, lichamelijke, juridische en sociaalmaatschappelijke gevolgen hebben. In...

lees verder

Spreekuren Reisadvies, TBC en seksuele gezondheid vandaag in stad Utrecht afgelast

18 maart 2019

Vlak voor het middaguur vond er een schietincident plaats in een tram in Utrecht rond het 24 Oktoberplein. Een afschuwelijk en ingrijpend incident waarbij slachtoffers zijn gevallen.

lees verder

Regionale pilots monitor personen met verward gedrag in Utrecht en West-Brabant

12 maart 2019

De laatste jaren is het aantal overlast gevende incidenten door personen met verward gedrag toegenomen. Tot op heden is het onduidelijk wat de aard en omvang van deze problematiek is. Dit staat adequate preventie en een sluitende ketenaanpak in de weg. In pilots in de GGD-regio’s Utrecht en West-Brabant is geprobeerd regionaal de groep personen met verward gedrag en de onderliggende problematiek...

lees verder

11 - 15 maart: Week voor de Gezonde Jeugd

11 maart 2019

In de week voor de Gezonde Jeugd van 11-15 maart kan iedereen in Nederland laten zien hoe belangrijk het is dat jongeren kunnen opgroeien in een gezonde omgeving en die tevens uitnodigt om te spelen en bewegen wanneer ze dit willen. ‘Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een gezonde omgeving, die uitnodigt tot spelen en bewegen. Voldoende plekken om buiten te spelen in de buurt zijn daarbij...

lees verder

Nieuwe website www.sameninmijnschoenen.nl geeft advies en informatie over zelfbeschadiging.

7 maart 2019

Praten over zelfbeschadiging is een taboe, zowel voor jongeren die zichzelf beschadigen als hun directe omgeving. Volgens schattingen zou 15 procent van de jongeren zichzelf beschadigen. Wat moet je zeggen, waarom doet iemand het en is het gevaarlijk?

lees verder

1 april: Ouderavond over alcohol, roken en blowen.

6 maart 2019

Ouders van NIX?! Op maandag 1 april organiseert Jellinek een ouderavond in Poppodium FLUOR in Amersfoort over alcohol, blowen en roken en hoe om te gaan met "NIX18". De avond is o.a. met interactief theater.

lees verder

Inschrijving Ondersteuningsaanbod Gezonde School van start!

4 maart 2019

Vanaf 4 maart t/m 18 april kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 550 schoollocaties uit het po en vo Ondersteuningsaanbod aanvragen.

lees verder

Positief oordeel over kwaliteit Nederlandse kinderopvang

27 februari 2019

Veilige en kwalitatief goede kinderopvang is maatschappelijk van groot belang. Het stelt ouders in staat om arbeid en zorg te combineren en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) blijkt dat de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang voldoende tot goed is. Ook in internationaal perspectief presteert de kinderopvang naar behoren....

lees verder

Persbijeenkomst IkPas in Bunschoten

27 februari 2019

Na een succesvolle editie van IkPas in 2018 wordt de campagne in maart weer in de gemeente Bunschoten uitgerold. Er doen ook dit jaar weer een aantal bekende gezichten uit onze gemeente mee. Deze personen lichten tijdens een persmoment toe waarom ze deelnemen aan IkPas. Dit persmoment vond plaats op dinsdag 26 februari 2019 bij De Boei in Bunschoten.

lees verder