Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Het blauwe boekje

 

Ik overhandig het blauwe boekje aan de oververmoeide ouders van een vier weken oude baby. De baby huilt vele uren per dag. Ouders zijn hopeloos.

Rust, reinheid en regelmaat: al het goede voor de baby komt met de letter R. Florence Nightingale (1820-1910), grondlegger van de moderne verpleegkunde schreef als eerste over de 3 R-en als basis voor een algehele goede gezondheid. Het blauwe boekje werd voor het eerst gepubliceerd in 2005. Het woord reinheid is hier niet te vinden. Rust en regelmaat worden wel uitgebreid genoemd en toegelicht. Zijn de R-en niet een beetje achterhaald?

Van 2001-2005 is er een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van regelmaat en inbakeren bij baby’s die overmatig huilen. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel bij de baby’s die regelmaat kregen aangeboden als bij de baby’s die regelmaat kregen aangeboden en bovendien ingebakerd werden, het huilen al na een week met iets minder dan de helft was afgenomen, na twee weken met de helft en na 8 weken met 75%.

Rust en regelmaat blijken niet alleen gunstig te zijn voor mensen. Koeien die goed eten en een vast voerritme hebben, blijven na de geboorte van hun kalf het gezondst. Hetzelfde geldt voor koeien met een vast dag-nachtritme. Dat blijkt uit het onderzoek van Ingrid van Dixhoorn naar vatbaarheid voor aandoeningen bij koeien die net hebben gekalfd. Na het krijgen van een kalf hebben koeien vaak een lagere weerstand, wat kan leiden tot energiegebrek of uier- en baarmoederonstekingen.

Rust en regelmaat zijn goed voor ouder én kind. Rust en regelmaat zijn goed voor mens én dier. Rust en regelmaat zijn niet ouderwets maar in deze tijd juist actueler en belangrijker dan ooit. Twee weken nadat ik de ouders het boekje te leen heb gegeven, brengen zij het terug: “Een blauw boekje met gouden tips.” zegt moeder met een glimlach.

Rosanne van der Lugt, jeugdarts