Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Lekkende enveloppen

 

De nieuwe Europese Privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor vele professionals en dus ook voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Wat is veranderd aan het werk van de jeugdarts?

Er steekt ineens een forse wind op en de twee enveloppen vliegen uit de hand van de assistente, die net een brug oversteekt. De enveloppen worden door de sterke wind direct ver op het water geblazen. Eén envelop bevat een uitnodiging voor een afspraak. De andere envelop bevat een kopie van een verwijsbrief naar de kinderpsychiater. Paniek! Er is hier letterlijk sprake van een datalek!

De nieuwe Europese Privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei in werking getreden. Binnen de Jeugdgezondheidszorg zijn we gaan werken met een beveiligde mailomgeving (Zorgmail), een beveiligde digitale verwijsomgeving (Zorgdomein) en een beveiligde Whatsapp (Siilo). 

Ik moet eerlijk zeggen dat er voor mijn werkwijze als jeugdarts weinig veranderd is. Voordat de AVG er was, was er de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp die erg op de AVG lijkt: 60% van de regels blijft hetzelfde. Daarnaast ben ik ben als arts altijd al zorgvuldig geweest met het vastleggen van gegevens en ga zeer bewust om met privacy bij het delen van informatie met anderen. Als arts wordt tijdens de opleiding het beroepsgeheim er met de paplepel ingegoten. De naam, leeftijd en geslacht van ouders en kinderen die als aanleiding dienen voor mijn blog zijn daarom ook altijd verzonnen. 

In overleggen met ketenpartners valt me op dat sommige ketenpartners wat onrustig worden door de nieuwe wetgeving. Men is veel terughoudender met het delen van informatie. Bij mijn werk als jeugdarts is het delen van gegevens onderdeel van ons werk en van groot belang om optimale zorg voor kinderen te leveren. En het is ook van groot belang dat hulpverleners onderling goed overleggen. Het delen van gegevens mag en moet, mits dit maar veilig gebeurt. 

Het lukt uiteindelijk gelukkig om allebei de enveloppen uit het water te vissen. Gelukkig hebben we hiermee een letterlijk en figuurlijk datalek voorkomen. Een datalek kan dus niet alleen ontstaan bij digitale gegevens, maar ook bij gegevens op papier!

Rosanne van der Lugt