Ga naar de inhoud

Vragenlijst versus vertrouwen

decoratief

Hoe het met een kind gaat kun je vragen tijdens een consult, maar ook navragen door middel van een vragenlijst. Voor het invullen van de vragenlijst is het vertrouwen van een ouder in de vragenlijst en het vertrouwen in de persoon die de vragenlijst beoordeelt essentieel.

“Toen ik de vragenlijst invulde dacht ik al dat mijn dochter extra opgeroepen zou worden” vertelt de moeder die tegenover me zit. Haar dochter is een tijdje geleden op school gezien voor het standaard onderzoek wat in groep 2 door de doktersassistente bij alle kinderen wordt gedaan. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst heeft moeder een uitnodiging gekregen voor een gesprek.

De vragenlijst waar het over gaat is de SDQ, de Strenghts en Difficulties Questionaire. De SDQ is een vragenlijst om de sociaal-emotionele gezondheid van kinderen en jongeren te meten. De SDQ wordt voorafgaand aan het standaard onderzoek in groep 2, groep 7 van de basisschool en klas 2 van de middelbare school aan ouders verstuurd. Bij een verhoogde totaalscore dient de jeugdarts of -verpleegkundige in een zorgvuldig gevoerd gesprek met de ouders en/of jeugdige na te gaan of de probleemsignalen die zijn afgegeven zodanig ernstig zijn dat een vervolgactie nodig is. Uit onderzoek blijkt  dat  op basis van de SDQ-totaalscore een betere signalering van sociaal-emotionele problemen mogelijk is dan op basis van aanwezige risicofactoren en een gesprek met de arts of verpleegkundige. Er is echter soms nog wel eens weerstand tegen deze vragenlijst vanuit ouders. En dat was ook het geval bij deze moeder.

“Maar toen ik jouw naam onder de brief zag staan dacht ik, he die kent mijn dochter al sinds haar geboorte. Zij kan dus de vragenlijst wel in perspectief zien en dus kom ik graag naar de afspraak” zegt moeder. Ik ben blij om te horen dat de doorgaande lijn binnen de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar door ouders gewaardeerd wordt. Een vragenlijst kan dan nog zo goed zijn, persoonlijk contact met een vaste arts en verpleegkundige is minstens net zo belangrijk in het leveren van goede zorg.

Rosanne van der Lugt