Ga naar de inhoud

Vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is zorgvuldig opgebouwd om kinderen zo goed mogelijk te beschermen tegen twaalf infectieziekten. Omdat we het in Nederland belangrijk vinden dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, zijn de vaccinaties tegen twaalf  infectieziekten gratis voor alle kinderen.

In het vaccinatieschema is per leeftijd beschreven welke vaccinaties aangeboden worden. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma vindt u meer informatie over de vaccinaties en de twaalf ziekten, zoals de bof, mazelen, rodehond en baarmoederhalskanker.

De eerste vier jaar ontvangt uw kind de vaccinaties op het consultatiebureau. Daarna volgen uitnodigingen voor groepsvaccinaties met kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Hiervoor krijgt u vanuit  het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een uitnodiging thuisgestuurd.

LeeftijdInenting 1Inenting 2
6-9 weken

DKTP Hib HepB

Pneu

3 maanden

DKTP Hib HepB

4 maanden

DKTP Hib HepB

Pneu

11 maanden

DKTP Hib HepB

Pneu

14 maandenBMRMenC
LeeftijdInenting 1Inenting 2
4 jaarDKTP
LeeftijdInenting 1Inenting 2

9 jaar

DTP

BMR

LeeftijdInenting 1Inenting 2

13 jaar

HPV (2x 1 prik)

Betekenis afkortingen

Reactie op vaccinatie

Na een vaccinatie kan uw kind zich even niet lekker voelen. Meestal zijn deze bijwerkingen niet ernstig en gaat het om lichte koorts of een rode, gezwollen plek waar de prik is gegeven. Kleine kinderen kunnen wat hangerig zijn en vaker langer huilen. Bijwerkingen gaan meestal binnen enkele dagen vanzelf over. Op het consultatiebureau kunt u vragen om tips en advies of kijk op de website van het Rijksvaccinatieprogramma.

Bijwerkingen melden
Voordat vaccins op de markt komen, zijn ze goed onderzocht op werkzaamheid en veiligheid. Toch kan het voorkomen dat een (zeldzame) bijwerking optreedt. Mocht u vermoeden dat uw kind toch wat meer dan gemiddeld last heeft van bijwerkingen, meld dit dan bij het volgende bezoek aan het consultatiebureau van GGD regio Utrecht. U kunt daarnaast bijwerkingen melden bij Lareb. Lareb is het Nederlands Bijwerkingen Centrum. Deze organisatie bewaakt de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in Nederland.