Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

 

Het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt kinderen tegen twaalf infectieziekten. Kinderen moeten in ons land gezond en veilig kunnen opgroeien. Daarom zijn de vaccinaties tegen twaalf infectieziekten gratis voor alle kinderen.

In het schema staat wanneer uw kind een vaccinatie krijgt. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma vindt u meer informatie over de vaccinaties en de twaalf ziekten. Voorbeelden zijn de bof, mazelen, rodehond en baarmoederhalskanker.  

LeeftijdInenting 1Inenting 2
3 maanden

DKTP Hib HepB

Pneu

5 maanden

DKTP Hib HepB

Pneu

11 maanden

DKTP Hib HepB

Pneu

14 maandenBMRMenACWY

NB: Extra DKTP-Hib-HepB vaccinatie op de leeftijd van 2 maanden. Een kind krijgt een extra vaccinatie bij 2 maanden als moeder niet gevaccineerd is tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap, en in bijzondere situaties. De jeugdarts bespreekt dit met u.

LeeftijdInenting 1Inenting 2
4 jaarDKTP
LeeftijdInenting 1Inenting 2

9 jaar

DTP

BMR

LeeftijdInenting 1Inenting 2

13 jaar

HPV (2x 1 prik)

LeeftijdInenting 1Inenting 2

14 jaar

MenACWY

Reactie op vaccinatie

Na een vaccinatie kan uw kind zich even niet lekker voelen. Meestal zijn deze bijwerkingen niet ernstig. Het  gaat vaak om lichte koorts of een rode, gezwollen plek waar de prik is gegeven. Kleine kinderen kunnen wat hangerig zijn en huilen vaker langer. Bijwerkingen gaan meestal binnen enkele dagen vanzelf over. Vraag op het consultatiebureau om tips en advies. Of kijk op de website van het Rijksvaccinatieprogramma.