Ga naar de inhoud

Afspraak voor uw kind

decoratief

U ontvangt via het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de uitnodiging voor de vaccinaties die uw kind nodig heeft. Indien u een vaccinatie wilt inhalen, neem dan contact met ons op. Op deze pagina vindt u meer informatie over de afspraak.

0 tot 4 jaar

Het RIVM stuurt u een uitnodiging voor de vaccinaties. Uw kind wordt tijdens de afspraken op het consultatiebureau van GGD regio Utrecht gevaccineerd.

Neem voor uw afspraak op het consultatiebureau het volgende mee:

 • De oproepkaart(en).
 • Het vaccinatiebewijs van het RIVM (dit is het stempelboekje waarin de vaccinaties worden genoteerd).

In de eerste vier jaar van uw kind krijgt u uitnodigingen voor onderstaande vaccinaties:

LeeftijdInenting 1Inenting 2

6-9 weken

DKTP Hib HepB

Pneu

3 maanden

DKTP Hib HepB

 

4 maanden

DKTP Hib HepB

Pneu

11 maanden

DKTP Hib HepB

Pneu

14 maanden

BMR

MenACWY

4 jaar

DKTP

9 jaar (DTP en BMR)

Als uw kind 9 jaar is, ontvangt u opnieuw een uitnodiging van het RIVM. Hierop staan de dag, tijd en locatie beschreven waarop u met uw kind terecht kan voor de vaccinatie(s). Deze middagen worden in groepsverband gepland op een locatie in of dichtbij uw woonplaats.

Neem voor het vaccinatiemoment het volgende mee:

 • De oproepkaart(en).
 • Het vaccinatiebewijs van het RIVM (dit is het stempelboekje waarin de vaccinaties worden genoteerd).
 • Uitnodiging met gezondheidsverklaring.
LeeftijdInenting 1Inenting 2
9 jaar

DTP

BMR

13 jaar (HPV)

In het jaar waarin uw dochter 13 wordt, krijgt zij vanuit het RIVM twee oproepkaarten toegestuurd voor de HPV-vaccinaties. Er zijn veel verschillende HPV-virussen, maar de typen 16 en 18 zijn het gevaarlijkst. Van deze virussen kunnen vrouwen op termijn baarmoederhalskanker krijgen. De HPV-vaccinatie beschermt meisjes tegen deze twee gevaarlijke typen virussen. De vaccinatie geeft geen volledige garantie, maar zorgt wel voor een veel betere bescherming.

HPV-campagne voor meisjes geboren in 2006

Meisjes geboren in 2006 ontvangen vanaf half augustus 2019 een uitnodiging voor de tweede HPV-vaccinatie. Meisjes die dit voorjaar de vaccinatie niet hebben gehaald ontvangen een herinnering.
Voor deze groep geldt dat zij in totaal twee vaccinaties ontvangen.

Inhaalcampagne voor meisjes geboren in 2002 en 2003

De Staatssecretaris van VWS heeft besloten om meisjes geboren in 2002 en 2003 (’16- en 17-jarigen’) nog een keer de kans te geven om de HPV-vaccinatie te halen. Deze groep krijgt vanuit het RIVM een (herinnering)uitnodigingsbrief. Daarnaast zijn alle jongeren die eerder opgeroepen zijn en de prik nog niet hebben gehaald ook welkom.

Voor deze meisjes geldt dat zij in totaal drie vaccinaties ontvangen:

 • De eerste prik in september 2019.
 • De tweede prik eind oktober/begin november 2019.
 • Voor de derde prik in maart/april 2020.

Neem voor het vaccinatiemoment het volgende mee:

 • De oproepkaart(en).
 • Het vaccinatiebewijs van het RIVM (dit is het stempelboekje waarin de vaccinaties worden genoteerd).
 • Uitnodiging met gezondheidsverklaring.

Wat als je niet kunt komen?

Als je niet kunt komen op de dag die in de uitnodiging staat, mag je naar een andere dag/locatie komen.
Bekijk in het Menublok "Overzicht locaties HPV najaar" alle data en locaties waarop je terecht kunt voor de HPV-vaccinatie.
Houd zo mogelijk dezelfde tijd aan waarvoor je uitgenodigd bent.
Let op: Locatie Amersfoort heeft afwijkende tijden. Indien je uitgenodigd bent voor locatie Amersfoort en je wilt naar een andere locatie, let dan op de tijden van de locatie van je keuze.

LeeftijdInenting 1Inenting 2
13 jaar

HPV (2x 1 prik)*

Vaccinaties inhalen

Lukt het niet om op de geplande datum te komen of heeft u één of meerdere vaccinatie(s) gemist? Bel op werkdagen naar 033-4600046 (tussen 08:00 en 17:00). Samen plannen we een nieuwe afspraak in (uitgezonderd de HPV-vaccinatie, zie blok hierboven). 

Een nieuw vaccinatiebewijs aanvragen

Als het vaccinatiebewijs van uw kind is zoekgeraakt, kunt u een kopie opvragen bij de administratie van het RIVM-DVP West(regio Utrecht). Daarvoor kunt u bellen naar 088-6788930 of mailen naar dvpwest@rivm.nl. Houd rekening met een levertijd van 2 á 3 weken.

Naar boven