Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Vaccinaties voor kinderen

 

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig op te groeien. Vaccinaties tegen besmettelijke infectieziekten zijn daarom belangrijk. De overheid biedt via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ouders de mogelijkheid om alle kinderen gratis te vaccineren tegen twaalf infectieziekten.

Met de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma beschermen we kinderen tegen twaalf infectieziekten, zoals mazelen, bof en polio. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden gevaccineerd, komen deze infectieziekten nauwelijks meer voor in Nederland. Om te voorkomen dat de ziekten terugkeren is vaccineren belangrijk. Hoe groter de groep mensen die gevaccineerd is, hoe kleiner de kans dat een ziekte terugkeert. We spreken in dit geval over groepsimmuniteit of groepsbescherming. Dit betekent dat wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze ziekte minder vaak voorkomt. Om deze groepsimmuniteit te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn.

Wanneer krijgt uw kind vaccinaties?

Om kinderen zo goed mogelijk te beschermen is een vaccinatieschema opgebouwd met de verschillende vaccinaties per leeftijd. De uitnodiging voor de vaccinaties ontvangt u van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vragen over de vaccinaties of wilt u een persoonlijk gesprek?

Heeft u vragen over vaccineren, kijk dan eerst op de pagina Veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij of wilt u een persoonlijk gesprek met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts? Dit kan altijd tijdens uw afspraak op het consultatiebureau of neem contact met ons op voor een extra afspraak. Dit kan telefonisch, tijdens een spreekuur of per mail. We helpen u graag verder.

Heeft u nog vragen over de kindervaccinaties en het coronavirus?

Toestemming voor uitwisseling vaccinatiegegevens met het RIVM

Vanaf 1-1-2022 vindt registratie van toestemming voor uitwisseling vaccinatiegegevens met het RIVM plaats.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) coördineert het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Het RIVM informeert ouders en jongeren over de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma en stuurt de uitnodigingen voor vaccinaties.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGDrU voert het Rijksvaccinatieprogramma uit in de regio Utrecht en geeft de vaccinaties. Als uw kind een vaccinatie heeft gekregen, legt de JGZ de gegevens over de vaccinatie vast in het dossier van uw kind en op het vaccinatiebewijs. Als u het goed vindt, deelt de JGZ de gegevens met het RIVM. Het gaat om: vaccinatiegegevens samen met persoonsgegevens als naam, adres, geboortedatum en BSN nummer.

Hoe werk het toestemming geven?

Indien u geen toestemming geeft voor uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens naar het RIVM worden de gegevens anoniem uitgewisseld met het RIVM.
Als uw kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, is ook zijn/haar toestemming nodig voor uitwisseling van vaccinatiegegevens met het RIVM. Vanaf 16 jaar mag de jongere zelf beslissen of vaccinatiegegevens uitgewisseld worden met het RIVM en hoeft dus alleen zijn/haar toestemming gevraagd te worden.
De professional van de JGZ vraagt om uw toestemming voor het delen van de gegevens tussen de JGZ en het RIVM. Deze toestemming is belangrijk. 

Waarom toestemming geven?

Het RIVM kan verschillende taken alleen (goed) doen als bekend is welke vaccinaties uw kind precies heeft gekregen.  

  • Het RIVM gebruikt de gegevens bijvoorbeeld om uw kind de juiste uitnodigingen en eventuele herinneringen te sturen; 
  • GGDrU kan een overzicht opvragen bij het RIVM om te controleren welke vaccinaties voor uw kind nodig zijn. 
  • Uw toestemming voorkomt dat uw kind herinneringsoproepen ontvangt voor vaccinaties die al zijn gegeven. 
  • Daarnaast kan het RIVM u een kopie van het vaccinatiebewijs van uw kind geven als u daarom vraagt;  
  • Het RIVM gebruikt de gegevens ook om de kwaliteit van het vaccinatie-programma en de vaccins in de gaten te houden. En om te bepalen hoeveel kinderen in Nederland alle vaccinaties hebben gehad. Als er een infectieziekte uitbreekt, is het namelijk heel belangrijk om te weten hoeveel mensen beschermd zijn en of er maatregelen nodig zijn.  

U kunt uw toestemming altijd weer wijzigen. 
Meer informatie vindt u op www.rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming.