Ga naar de inhoud

Opvoedtips

Kinderen in de peuterleeftijd zetten grote stappen in hun ontwikkeling.

Peuters gaan beseffen dat ze een eigen persoon zijn. Ze gaan beter praten, denken en onthouden en hun geweten gaat zich ontwikkelen. Ze moeten hiervoor heel veel oefenen, veel dingen kunnen ze nog net niet. De dagen met uw peuter kunnen daardoor druk zijn en conflicten en problemen opleveren waar u misschien wel wat tips bij kunt gebruiken. Steunen, stimuleren en sturen zijn de belangrijkste opvoedingsvaardigheden voor ouders van peuters.

Steun geven aan uw peuter

Uw kind heeft materiële dingen nodig zoals kleren, eten en zorg, maar ook steun in de vorm van warme aandacht en emotionele veiligheid! U kunt peuters op verschillende manieren steunen: door veiligheid te bieden, door hun gevoelens te erkennen en benoemen en door goed naar hen te kijken en luisteren.

Stimuleren

Peuters willen graag dingen zelf doen; ze zijn druk bezig zelfstandiger te worden. Dat vraagt veel geduld en uithoudingsvermogen van u als ouder. Door uw kind te stimuleren kunt u het hele gezin helpen om goed door deze ‘eigenwijze’ fase te komen. Stimuleren betekent uw peuter prijzen, de ruimte geven om zelf dingen te proberen en de kans geven om iets van u te leren.

Sturen

Peuters hebben sturing nodig; ze moeten leren omgaan met regels en grenzen. Hoe kunt u een peuter die soms behoorlijk koppig kan zijn het best sturen? Dat kan door uw peuter duidelijkheid te bieden, heldere regels te stellen en een positieve insteek te kiezen.

Nooit slaan!

Geef uw kind nooit een klap als u boos bent. Het doet pijn en is schadelijk voor het lichaam, voor het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Slaan is dan ook verboden. Een kind leert er niets van.