Ga naar de inhoud

Meertaligheid

Spreken u en uw partner een verschillende taal, of vindt u het belangrijk dat uw kind een extra taal leert? Dan kunt u uw kind tweetalig opvoeden. Steeds meer ouders kiezen hiervoor.

Als u uw kind tweetalig opvoedt, is het belangrijk dat u een manier kiest die het best bij het gezin past. Er zijn meerdere manieren die tot hetzelfde resultaat leiden.

Praten in uw moedertaal

Als u thuis een andere taal beter beheersen dan het Nederlands, is het beter voor de taalontwikkeling van uw kind om consequent uw eigen moedertaal te gebruiken. Praat veel met uw kind in uw eigen taal, dan leert het alvast één taal goed spreken. Tegelijkertijd ontwikkelt het een taalgevoel dat bij het leren van andere talen nodig is.

Eén persoon, één taal

Bij een meertalige opvoeding is de één-persoon-één-taalstrategie een goede manier om kinderen twee talen tegelijk te leren. De vuistregel is dan: probeer de talen te scheiden. Is de ene ouder beter in het Nederlands? Dan spreekt die Nederlands, en de ander de moedertaal. De ouder die Nederlands spreekt, moet het Nederlands dan wel goed beheersen.

Eén situatie, één taal

U kunt ook per situatie afspreken welke taal er gesproken wordt. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat er aan tafel altijd Nederlands wordt gesproken. Dit heet de één-situatie-één-taalstrategie. Een voorwaarde is dat alle gezinsleden voldoende Nederlands spreken.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat uw kind ook goed Nederlands leert. Daarvoor zijn veel contacten nodig met Nederlanders. Daar kunt u onder meer voor zorgen door uw kind vanaf 2 jaar naar de voorschool, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal te laten gaan. 

Tips voor een meertalige opvoeding

  • Stimuleer de taalontwikkeling van uw kind.
  • In het begin kan een kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar husselen, maar dit gaat vanzelf over.
  • Breng uw kind in contact met Nederlands sprekende leeftijdsgenootjes, familie en kennissen als u thuis geen Nederlands spreekt.
  • Hebt u eenmaal gekozen om uw kind een bepaalde taal aan te leren, ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Kinderen verleren een taal die ze niet meer gebruiken.