Ga naar de inhoud

Taalproblemen

Het is belangrijk om al op jonge leeftijd goed te letten op de spraak- en taalontwikkeling van uw kind. Als kinderen een taalachterstand opbouwen, verkleint dat hun kansen voor later.

Stimuleer de taalontwikkeling van uw peuter

Een goede taalontwikkeling vraagt om stimulatie. Het is verstandig om uw kind vanaf het begin voldoende taal aan te bieden. Dat kan al door veel te praten en voor te lezen. Het is wel belangrijk dat uw tijdens het voorlezen in gesprek gaat met uw kind.

Ook als u zelf geen Nederlands spreekt, kan uw kind prima Nederlands leren door andere mensen in de omgeving, bijvoorbeeld op de opvang. Tweetalig opvoeden hoeft geen probleem te zijn.

Problemen met de taalontwikkeling bij peuters

Ook als u alles doet om de taalontwikkeling te stimuleren, kan uw kind een taalachterstand oplopen. Soms is er dan sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). U kind heeft dan moeite met praten of met het begrijpen van taal. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis verwerken taal minder goed. Kijk op Kentalis.nl om een TOS bij uw kind te herkennen.

Een taalachterstand hoeft niet direct door een TOS te komen. Er kunnen ook andere oorzaken zijn. Heeft u hier vragen over? Ga dan naar {het jgz}, de huisarts of een logopedist bij u in de buurt.

U kunt meer lezen over spraak- en taalontwikkeling op Kindentaal.nl.