Ga naar de inhoud

Spraakproblemen

Als ouder helpt u uw kind automatisch bij de ontwikkeling van taal, maar misschien heeft u het gevoel dat uw peuter zich anders ontwikkelt dan andere peuters.

Problemen met praten

Het kan gebeuren dat een kind problemen heeft met praten zoals stotteren, slissen, of heel schor of hard praten. Dit hard praten kan bijvoorbeeld komen doordat een kind minder hoort.

Soms praat een kind bij andere mensen helemaal niet of alleen heel zacht. Dit kan komen omdat het dan niet durft te praten.

Zoek hulp bij {het jgz}

Vindt u dat de spraak van uw kind zich anders of langzamer ontwikkelt dan die van vriendjes? Praat dan met {het jgz} of de huisarts. Zij kunnen uw kind doorverwijzen naar bijvoorbeeld een logopedist.

U kunt het niveau van de taalontwikkeling testen op Kindentaal.nl. Deze testen zijn geschikt voor ouders van Nederlandstalig opgevoede kinderen. Als de test aangeeft dat het niveau van uw peuter laag is, bespreek de uitslag dan met {het jgz}.

Meertalig opvoeden

Ook als u zelf geen Nederlands spreekt, kan uw kind naast de moedertaal prima Nederlands leren. Uw kind meertalig opvoeden hoeft geen probleem te zijn.