Ga naar de inhoud

Zelfbeeld

Baby’s beseffen nog niet dat er een onderscheid is tussen henzelf en de omgeving. Pas rond 2 jaar weten kinderen als ze in de spiegel kijken: dat ben ik! Peuters beginnen steeds beter te beseffen dat ze zelf iemand zijn.

Positief zelfbeeld

Een positief zelfbeeld is voor ieder mens belangrijk. Bij kinderen wordt dit zelfvertrouwen opgebouwd wanneer ze steeds bevestiging krijgen dat ze aardig gevonden worden en de moeite waard zijn. Kinderen leren positief over zichzelf te denken door wat u als ouder tegen hen zegt. Hebt u een positieve manier van opvoeden, dan krijgt uw kind het gevoel geaccepteerd en gewaardeerd te worden. Uw kind ontwikkelt daardoor een positief zelfbeeld.

Het gedrag van uw kind waarderen

Als kinderen positief over zichzelf denken, beïnvloedt dit ook hun gedrag. Ze weten dan dat u hen waardeert en zijn daardoor eerder geneigd zich prettig te gedragen. Een kind met een positief zelfbeeld zal u bijvoorbeeld uit zichzelf helpen met een huishoudelijk klusje. Dan is het goed dat u dat benoemt en positief waardeert. Uw kind voelt zich dan goed. Dit bevestigen van positief gedrag is onmisbaar voor het opbouwen van een positief zelfbeeld.

Risico’s

Ouders zijn voor kinderen heel belangrijk voor de vorming van hun zelfbeeld. U hebt tenslotte een heel intensieve relatie samen. Uw kind hecht veel waarde aan uw opmerkingen en is er heel gevoelig voor, zeker als u ze vaak herhaalt. Als u regelmatig negatief reageert op ongewenst gedrag en weinig positieve opmerkingen maakt, gaat uw kind eerder van zichzelf denken dat het niet de moeite waard is. De kans is dan groter dat kinderen een negatief zelfbeeld ontwikkelen, en dat heeft invloed op hoe ze zich voelen en gedragen.

Hoe kunt u uw kind een positief zelfbeeld helpen ontwikkelen?

  • Het is goed om uw kind regelmatig te vertellen welk gedrag u waardeert.
  • Reageer ook positief als uw kind iets probeert wat lastig is, ook al mislukt het. Daarmee stimuleert u het zelfvertrouwen om het een volgende keer nog eens te proberen, en dan lukt het misschien wel.
  • Kijk ook vooral naar wat goed gaat en geef opbouwende kritiek als iets beter kan.
  • Al die kleine positieve opmerkingen slaat uw kind op en daardoor krijgt het een goed gevoel over zichzelf.