Ga naar de inhoud

Hechting

U steunt uw kind al vanaf de geboorte door te reageren op zijn of haar behoeften. U geeft het wat het nodig heeft: zorg, eten, kleren, een veilig huis, maar vooral ook liefde, warmte, aandacht en stimulans.

Hoe bevordert u hechting?

U knuffelt uw kind en troost het als het huilt. Daardoor merken kinderen dat ze liefde en steun krijgen. Ook contact met uw kind maken, erop reageren als het praat of lacht en samen gesprekjes voeren zorgt ervoor dat de band tussen jullie sterker wordt. Uw kind hecht zich aan u, krijgt een veilig gevoel en gaat u vertrouwen en ook anderen vertrouwen. Kinderen die zich veilig voelen, durven dingen te ondernemen, omdat ze weten dat ze bij hun ouders terechtkunnen als er iets is.

Samen praten en uitleggen

U helpt de wereld begrijpelijk te maken door gesprekjes met uw kind te voeren, en waar nodig uitleg te geven. Als u goed kijkt en luistert, weet u wat uw kind bezighoudt. U kunt daar dan bij aansluiten.

Wat kan er misgaan met de hechting?

Uit onderzoek blijkt dan een op de drie kinderen te weinig basisvertrouwen heeft. U ziet dit soms bij kinderen die in de couveuse hebben gelegen. Ook kinderen die verwaarloosd zijn, zijn soms onveilig gehecht. Dit uit zich op verschillende manieren. Onveilige hechting is heel moeilijk te herkennen.

Maakt u zich zorgen over de band met uw kind?

Veel peuters klampen zich wel eens vast aan hun ouders of zijn bang dat hun moeder niet terugkomt als ze even weggaat. Dat hoort bij de normale ontwikkeling, maar bij sommige kinderen is dit gedrag heel dwingend. Ze laten zich helemaal niet sussen en het gedrag gaat niet over. Andere kinderen voelen zich zo onveilig dat ze weinig initiatieven durven te nemen.

Dit kunnen aanwijzingen zijn voor een hechtingsprobleem. Maakt u zich zorgen? Praat er dan eens met andere ouders over en met de pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Als u zich toch zorgen blijft maken, is het verstandig om hulp te zoeken. Met deze en andere vragen en zorgen kunt u altijd terecht bij {het jgz} en bij uw huisarts.