Ga naar de inhoud

Ouders uit een andere cultuur

In Nederland leven veel ouders met een niet-Nederlandse achtergrond. Zij staan voor de uitdaging hun kinderen binnen twee (soms zelfs drie) culturen zo goed mogelijk op te voeden.

Waarden, normen, gewoontes

Als je autochtone ouders vraagt wat zij belangrijk vinden in de opvoeding, is het antwoord vaak: zelfstandige kinderen die een eigen mening hebben. Veel ouders met een migrantenachtergrond vinden het belangrijk dat hun kind leeft volgens het geloof en het goed doet op school.

Afkomst heeft invloed op opvoeden

Wanneer en waarom je naar Nederland gekomen bent heeft invloed op je gezinsleven. Soms komen mensen naar Nederland omdat er in hun eigen land oorlog is. Misschien was er veel armoede of zijn jij of je ouders gevlucht. Die ervaringen vergeet je als ouder niet. Misschien praat je er ook over met je kinderen.

Soms andere regels

In sommige culturen worden binnenshuis geen schoenen gedragen. En soms gelden voor meisjes andere leefregels dan voor jongens. Ook zijn er verschillende eetgewoontes. Zo eet je vanuit je geloof misschien geen varkensvlees, terwijl andere gezinnen dat wel doen. Steeds meer (autochtone) mensen eten helemaal geen vlees. Zo zijn er veel verschillen tussen gezinnen: iedere ouder maakt voor zijn kinderen de beste keuze.

Verschillende culturen onder een dak

Misschien komen jij en je partner uit een andere cultuur. Daardoor kun je andere ideeën hebben over opvoeding. Bijvoorbeeld over wat je je kind te eten geeft, wat je doet als je kind huilt en hoe laat je je kind naar bed brengt. Je kan botsen met je ouders of schoonouders over jouw opvoeding. Het is belangrijk dat je goed met je partner overlegt hoe jullie je kind opvoeden en waarom jullie dat op die manier willen doen.

Meertalig opvoeden

Spreken jij en je partner een verschillende moedertaal? Je kunt er voor kiezen om je kind meertalig op te voeden. Dan kan je kind met jouw familie én de familie van je partner praten.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.