Ga naar de inhoud
Zoeken

Ouderraad

Als het je leuk lijkt om allerlei activiteiten te organiseren op de school van je kind, kun je je aanmelden voor de ouderraad. De ouderraad is een door alle ouders gekozen groep die zich inzet voor de belangen van de kinderen en hun ouders op school.

Wat doet de ouderraad?

  • De ouderraad organiseert voornamelijk leuke activiteiten, zoals de sinterklaasviering, startfeesten, schoolreisjes en sponsoracties.
  • Natuurlijk zal de ouderraad alle ouders over deze activiteiten informeren en ze erbij betrekken.
  • Naast het organiseren van activiteiten, fungeert de ouderraad soms ook als bemiddelaar tussen het schoolbestuur en de ouders, bijvoorbeeld bij conflicten.
  • De ouderraad adviseert de medezeggenschapsraad van de school bij belangrijke beslissingen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen voor het organiseren van activiteiten door de ouderraad een vrijwillige bijdrage vragen aan alle ouders. De schoolgids moet volgens de wet informatie bevatten over deze ouderbijdrage, de hoogte ervan, het vrijwillige karakter en waar het geld naartoe gaat.

De ouderavond van de ouderraad

Tijdens de ouderavond moet de ouderraad verantwoording afleggen over de activiteiten en het budget. Natuurlijk hebben alle ouders hier inspraak in en mag je ook suggesties doen voor activiteiten die de ouderraad zou kunnen organiseren. Je mag uiteraard ook zelf meehelpen met het organiseren van activiteiten.

De ouderavond is ook een goed moment om te bespreken wat je als ouder wilt en verwacht van de school. De ouderraad vertegenwoordigt deze wensen en zal proberen om hier gehoor aan te geven door bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad te adviseren.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.