Ga naar de inhoud

Groei

Of je kind goed groeit, kun je bekijken door gewicht en lengte in te vullen in een groeidiagram. Bij kinderen tot vier jaar meet de medewerker van het consultatiebureau bij ieder bezoek het gewicht en de lengte van je kind.  Op latere leeftijd maken kinderen een groeispurt door.

Groeidiagram

Om de groei van je kind te volgen kun je die vergelijken met de groei van andere kinderen van dezelfde leeftijd. Dit kun je zien in een groeidiagram. De middelste lijn in een groeidiagram geeft de gemiddelde lengte of het gemiddelde gewicht van kinderen van een bepaalde leeftijd aan. De buitenste lijnen geven het bereik aan waarbinnen het grootste deel van de kinderen zit.

Er bestaan verschillende soorten groeidiagrammen. Op TNO.nl en in de GroeiGids app vind je de diagrammen die gebaseerd zijn op alle kinderen in Nederland. Valt jouw kind buiten de buitenste lijnen in het groeidiagram? Bespreek dit dan met jeugdarts of de huisarts.

Wat is een normale groei?

Het is logisch dat bijna geen enkel kind precies de gemiddelde lijn volgt. Belangrijk is de eigen groeilijn van je kind. Vlakt de groeilijn van je kind af of komt er een knik in, bespreek dit dan met het consultatiebureau. Zij zullen je zo nodig naar de kinderarts verwijzen. Wijkt een kind fors af van de eigen groeilijn, dan kan er sprake zijn van een groeistoornis. 

Handige apps

  • Kindengroei.nl - uitleg over groeistoornissen.
  • GroeiGids app – leg de groei vast en kijk hoe lang je kind later ongeveer wordt.
  • TNO.nl – bereken hoe lang je kind ongeveer wordt.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.