Ga naar de inhoud

Vaccinaties 13 jaar: HPV (baarmoederhalskanker)

HPV is de afkorting van humaan papillomavirus, Ongeveer 8 op de 10 vrouwen die seksueel actief zijn, krijgen ooit een HPV-infectie in hun leven. Meestal ruimt je lichaam dit virus binnen 2 jaar weer zelf op. Soms blijft het virus aanwezig. Dan kan een voorstadium van baarmoederhalskanker en later kanker ontstaan. Het HPV-vaccin beschermt je tegen twee gevaarlijke HPV-varianten (type 16 en 18). Deze veroorzaken samen 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker.

Je hebt geen garantie dat je geen baarmoederhalskanker krijgt, maar met een vaccinatie ben je wel beter beschermd. Omdat het vaccin niet 100% bescherming biedt, krijg je rond je 30ste jaar ook een uitnodiging voor het uitstrijkje.

Op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu) is het vaccinatieschema te zien waarin staat op welke leeftijd vaccinaties gegeven worden en welke vaccinaties dat zijn. Voor de 13 jarigen betreft dit de HPV vaccinatie (Humaan papillomavirus). Hier vind je ook de brochures over de vaccinaties.

LeeftijdInenting 1Inenting 2
13 jaar

HPV (2x 1 prik)

Waar en wanneer word ik opgeroepen voor de HPV vaccinatie?

In het jaar waarin je 13 wordt, ontvang je de oproepkaart(en) voor de HPV-vaccinaties vanuit het RIVM en een uitnodiging voor de dag, tijd en locatie waarop je terecht kunt voor de vaccinatie(s).

De uitnodiging voor de eerste vaccinatie krijg je in het begin van het jaar (maart). In de tweede helft van het jaar (september) krijg je een uitnodiging voor de tweede prik.

Enkele weken voordat de HPV-vaccinaties van start gaan, vind je op deze pagina de oproepschema’s waarin staat waar, wanneer en hoe laat je verwacht wordt voor je vaccinatie.

Voor de vaccinaties word je groepsgewijs opgeroepen.

Wat neem ik mee voor de vaccinaties?

Voor de afspraak voor de groepsvaccinatie meenemen:

  • Oproepkaart(en
  • Vaccinatiebewijs van het RIVM (stempelboekje waarin de vaccinaties worden genoteerd) 
  • Gezondheidsverklaring

Wat als je niet kunt komen?

Als je niet kunt komen op de dag die in de uitnodiging staat, mag je op een andere dag of andere locatie komen. Kijk in het menublok “Data en locaties HPV voorjaar 2018” naar de data en locaties waarop je terecht kunt. Houdt zoveel mogelijk dezelfde tijd aan waarvoor je uitgenodigd bent.

Let op: Locatie Amersfoort heeft afwijkende tijden. Indien je uitgenodigd bent voor locatie Amersfoort en je wilt naar een andere locatie, let dan op de tijden van de locatie van je keuze.