Ga naar de inhoud

Voortgezet onderwijs klas 4

decoratief

Contactmoment in klas 4 voor leerlingen van 15, 16 jaar.

In deze leeftijdsfase kan er bij uw kind veel spelen. Denk daarbij aan leefstijlthema's als alcohol, roken, voeding en beweging, maar ook aan thema's als weerbaarheid, zelfstandigheid, stemmingswisselingen en pesten.

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts zijn regelmatig aanwezig op school. Leerlingen van alle klassen kunnen bij hen terecht voor vragen of advies op het gebied van bijvoorbeeld gewicht, seksualiteit of gevoelens. Wanneer ouders/verzorgers het nodig vinden kunnen zij een extra onderzoek/gesprek aanvragen voor hun kind.

Waarom een gezondheidsonderzoek?

Alle kinderen in het werkgebied van de GGD regio Utrecht krijgen in klas 4 een uitnodiging van de GGD om  een digitale vragenlijst in te vullen.Dit onderzoek volgt op de onderzoeken die uw kind op de basisschool en eerder in het voortgezet onderwijs heeft gehad. Het onderzoek is gratis en deelname is vrijwillig.

Het onderzoek is naast lichamelijke gezondheid gericht op items die in deze leeftijdsfase bij uw kind spelen. Denk daarbij aan leefstijlthema's als alcohol, roken, voeding en beweging, maar ook aan thema's als weerbaarheid, zelfstandigheid, zelfstandigheid, stemmingswisselingen en pesten. Vanuit de Jeugdgezondheidszorg zoeken we indien nodig, samen met u naar oplossingen.

Voorafgaand aan het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een brief met informatie over de afname van een digitale vragenlijst bij uw kind in de klas of op school. Ongeveer twee weken na de brief vullen kinderen op school de digitale vragenlijst in. Kinderen ontvangen direct na het invullen van deze lijst een persoonlijk gezondheidsadvies. Hierin krijgt uw kind bijvoorbeeld leefstijladviezen. Ook wordt verwezen naar betrouwbare websites of apps, waar uw kind meer informatie over deze onderwerpen kan vinden.

Afhankelijk van de vragen die uw kind heeft en een aantal aandachtspunten uit de vragenlijst wordt uw kind wel of niet uitgenodigd voor een afspraak bij een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Wanneer ouders/verzorgers of docenten/mentoren het nodig vinden kunnen zij een gesprek aanvragen voor een leerling.

Wat houdt het onderzoek in?

Alleen de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind kan de antwoorden van uw kind inzien. De bijzonderheden uit de vragenlijst waarover de verpleegkundige in gesprek gaat worden opgenomen in het Digitaal Kinddossier van uw kind. 

De resultaten van de digitale vragenlijsten van de leerlingen worden per school anoniem gebruikt om een schoolprofiel op te stellen. De school kan dit profiel gebruiken om onderwerpen voor hun schoolgezondheidsbeleid te kiezen. Ten behoeve van volksgezondheidsonderzoek wordt het digitale gegevensbestand volgens de privacyrichtlijnen van de GGD anoniem bewaard.

Bekijk de introductiefilms 'Gezond leven Check het even'

Introductiefilm: Klas 4 vmbo-t, havo, vwo

Introductiefilm: Klas 4 lwoo, vmbo-kb, vmbo–bb

JouwGGD.nl

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs is er een speciale website waar zij veel informatie kunnen vinden en waar zij vragen kunnen stellen via de chat, of via het forum, of via de mail: www.jouwggd.nl

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met het Service Center, telefoon: 033-4600046 of via e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdr.nl

JouwGGD.nl

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs is er een speciale website waar zij veel informatie kunnen vinden en waar zij vragen kunnen stellen via de chat, of via het forum, of via de mail: www.jouwggd.nl

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met het Service Center, telefoon: 033-460 00 46 of via e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl