Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Voortgezet onderwijs klas 4

 

Contactmoment in klas 4 voor leerlingen van 15, 16 jaar.

Waarom een gezondheidsonderzoek?

 • Welke invloed heeft alcohol?
 • Heb ik een gezond gewicht?
 • Ik voel me zo somber. Wat kan ik doen?
 • Ik heb vragen over seksualiteit. Waar kan ik heen?

Jongeren van 14 tot 18 jaar maken veel lichamelijke en geestelijke veranderingen door. Dat vraagt veel van hen.  Zij zitten in een leeftijd dat zij vaak vragen hebben over hun lichaam en gevoelens, maar het lastig vinden die te stellen. Daarom nodigen wij alle jongeren in klas 4 van het voortgezet onderwijs uit voor het gezondheidsonderzoek ‘Gezond Leven? Check ’t Even!’ Tijdens dit onderzoek bespreken we hoe het gaat en beantwoorden we hun vragen. Het is vertrouwelijk, gratis en meedoen is vrijwillig.  We vragen de jongeren eerst een digitale vragenlijst in te vullen, waardoor jongeren zich kunnen voorbereiden als ze een gesprek willen en digitale gezondheidsinformatie krijgen.

Doel van het gezondheidsonderzoek

Het doel van het onderzoek is jongeren stil te laten staan bij hun gezondheid en welzijn. We willen hun vragen beantwoorden, problemen op tijd signaleren en hen met advies, voorlichting of verwijzing helpen om deze op te lossen.

Thema’s in het onderzoek

 • Lichamelijke gezondheid (zoals gewicht, slapen, voeding, beweging en gehoor)
 • Psychische gezondheid (zoals voor jezelf opkomen, pesten, somberheid)
 • Verslaving (zoals roken, alcohol, drugs, gamen en internet)
 • Seksuele ontwikkeling (zoals relaties en vriendschappen)
 • Voor jezelf zorgen (zoals omgaan met geld, zelfstandig zijn, en kennis over waar kun je terecht met welke vraag)

Opbouw van het onderzoek

Alle jongeren kunnen een vragenlijst invullen en een aantal wordt uitgenodigd voor een aanvullend gesprek. Deze vragenlijst gaat over hoe het met hen gaat op school, thuis en in hun vrije tijd. Zij kunnen invullen als er onderwerpen zijn waar zij online of in een gesprek informatie over willen. Afhankelijk van de antwoorden die zij geven, nodigen we hen uit voor een gesprek. Op deze manier kunnen zij zonder dat iemand dat hoeft te weten hun vragen stellen. Wij krijgen zo inzicht hoe het met hen gaat en kunnen hun vragen beantwoorden. We kunnen als het nodig is advies geven of verwijzen als er meer onderzoek of hulp nodig is. Op die manier kunnen we problemen – als die er zijn – in een vroeg stadium signaleren en erger voorkomen.

Jongeren, ouders en mentoren ontvangen vooraf informatie over het gezondheidsonderzoek. We vragen ouders/verzorgers om vooraf eventuele zorgen of vragen over hun kind/leerling aan de Jeugdgezondheidszorg door te geven. Ook vragen wij de mentor of hij of zij zorgen heeft. Als de mentor informatie over uw kind met ons wil delen, dan moeten zij wel de leerling en ouders vooraf informeren hierover. Deze informatie helpt ons om te bepalen of wij de leerling zullen uitnodigen voor een gesprek.

 1. Eerst bekijken de jongeren in de klas een introductiefilm van enkele minuten. Zie: Introductiefilm: Klas 4 
 2. Direct daarna vullen de jongeren in de klas een online vragenlijst in: de Jouw GGD Check. (Op scholen voor speciaal onderwijs is dat een papieren vragenlijst).
 3. Door het invullen van de vragenlijst staan jongeren stil bij hun gezondheid en welzijn. Ook kunnen zij vragen om informatie of hulp online of in een gesprek.
 4. Zij krijgen daarna algemene gezondheidsinformatie en persoonlijke tips op maat. Zij kunnen deze informatie nog 6 maanden zien op het account dat zij zelf aanmaken.
 5. Daarna kan een persoonlijk contact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts volgen. Door het invullen van de vragenlijst bepaalt de jongere mee of er een gesprek komt en waar het gesprek over gaat. Het is afhankelijk van de ingevulde vragenlijst en de informatie van ouders en school of de leerling een uitnodiging voor een gesprek krijgt.
 6. In het persoonlijk contact krijgen jongeren afhankelijk van hun probleem of hun vraag een onderzoek of advies. We kunnen hun ook – na overleg met de ouders - doorverwijzen.

Privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met wat de jongeren invullen en bespreken tijdens het gezondheidsonderzoek. Alleen de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de school van uw kind zien de antwoorden. Alle informatie valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat deze informatie alleen met toestemming van de jongere wordt besproken met anderen.

De gegevens worden per school samengevoegd en anoniem gebruikt om gemeenten en scholen te adviseren over gezondheidsbeleid. Het digitale gegevensbestand wordt volgens de privacyrichtlijnen van de GGD anoniem bewaard. Meer hierover vindt u in het menublok JGZ en uw privacy en op onze pagina over privacy.

JouwGGD.nl

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs is er een speciale website waar zij veel informatie kunnen vinden. Hier kunnen zij vragen stellen via de chat, het forum, of de mail: www.jouwggd.nl.