Ga naar de inhoud

Voortgezet onderwijs klas 2

decoratief

Contactmoment in klas 2 voor leerlingen van 13, 14 jaar.

Meenemen:

  • vragenlijst(en)

Waarom een gezondheidsonderzoek?

Alle kinderen in het werkgebied van de GGD regio Utrecht krijgen rond de 13, 14 jaar een uitnodiging bij de GGD. Dit onderzoek volgt op de onderzoeken die uw kind op de basisschool heeft gehad. Het onderzoek is gratis en deelname is vrijwillig.

Het onderzoek is naast lichamelijke gezondheid gericht op items die in deze leeftijdsfase bij uw kind spelen. Denk daarbij aan leefstijlthema's als alcohol, roken, voeding en beweging, maar ook aan thema's als weerbaarheid, zelfstandigheid, stemmingswisselingen en pesten. Vanuit de jeugdgezondheidszorg zoeken we indien nodig, samen met u, naar oplossingen. 

Voorafgaand aan het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een uitnodiging met informatie en een oudervragenlijst. Afhankelijk van de school van uw kind wordt bij uw kind een vragenlijst afgenomen. Dit gebeurt op school en kan digitaal of schriftelijk. Als uw kind de vragenlijst digitaal invult, ontvangt hij of zij meteen een persoonlijk gezondheidsadvies. Hierin krijgt uw kind bijvoorbeeld leefstijladviezen. Ook wordt verwezen naar betrouwbare websites of apps waar uw kind meer informatie over deze onderwerpen kan vinden.

Bij het invullen van de digitale vragenlijst kunnen leerlingen ook aangeven of zij zelf vragen hebben. Wanneer de mentor informatie over uw kind met ons deelt, dan zal hij of zij dit vooraf met u bespreken.

Wat houdt het onderzoek in?

  • Uw kind wordt gemeten en gewogen om te zien hoe hij of zij groeit  
  • Gesprek met uw kind, waarbij wij ook de vragenlijst van uw kind bekijken

Hoe gebruikt de GGD de vragenlijsten?

Alleen de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind kan de antwoorden van uw kind inzien. De bijzonderheden uit de vragenlijst waarover de verpleegkundige of arts in gesprek gaat worden opgenomen in het Digitaal Kinddossier van uw kind. 

De resultaten van de digitale vragenlijsten van de leerlingen worden per school anoniem gebruikt om een schoolprofiel op te stellen. De school kan dit profiel gebruiken om onderwerpen voor hun schoolgezondheidsbeleid te kiezen. Ten behoeve van volksgezondheidsonderzoek wordt het digitale gegevensbestand volgens de privacyrichtlijnen van de GGD, anoniem bewaard.

Introductiefilm werkwijze digitale vragenlijsten

Bekijk de introductiefilm voor klas 2: 'Gezond leven Check het even'.

JouwGGD.nl

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs is er een speciale website waar zij veel informatie kunnen vinden en waar zij vragen kunnen stellen via de chat, of via het forum of via de mail: www.jouwggd.nl

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met het Service Center, telefoon: 033-4600046 of via e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl