Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Voortgezet onderwijs klas 1 en 2

 

Contactmoment in klas 1-2

Meenemen

Oudervragenlijst

Waarom een gezondheidsonderzoek?

 • Wat helpt om goed te slapen?
 • Welke invloed heeft alcohol?
 • Heb ik een gezond gewicht?
 • Ik mis echte vrienden. Wat kan ik doen?
 • Waarom voel ik me zo verdrietig?

Jongeren tussen de 12 en de 14 jaar hebben vaak vragen over hun lichaam en gevoelens. Als zij op de middelbare school zitten verandert er veel.  Van binnen en van buiten. Daarom nodigen wij alle jongeren in de onderbouw uit voor het gezondheidsonderzoek ‘Gezond Leven? Check ’t Even!’ Het hangt van het soort onderwijs af of dat in klas 1 of in klas 2 (zie schema onder aan de pagina).  Tijdens dit onderzoek bespreken we hoe het gaat en beantwoorden we hun vragen. Het onderzoek volgt op de onderzoeken die uw kind op de basisschool heeft gehad. Het is vertrouwelijk, gratis en meedoen is vrijwillig.  We vragen de jongeren eerst de digitale vragenlijst Jouw GGD Check in te vullen. Hierdoor kunnen de jongeren zich voorbereiden op het gesprek en kunnen ze laten weten over welke dingen zij willen praten. Ook krijgen ze digitale gezondheidsinformatie over alle onderwerpen.

Doel van het gezondheidsonderzoek

Het doel van het onderzoek is jongeren stil te laten staan bij hun gezondheid en welzijn. We willen hun vragen beantwoorden, problemen op tijd signaleren en hen met advies, voorlichting of verwijzing helpen om deze op te lossen.

Thema’s in het onderzoek:

 • Lichamelijke gezondheid, zoals het meten van lengte en gewicht, het testen van de ogen en/of oren (en onderwerpen als slapen, voeding en klachten)
 • Psychische gezondheid (zoals voor jezelf opkomen, pesten en somberheid)
 • Verslaving (zoals roken, alcohol, drugs, gamen en internet)
 • Seksuele ontwikkeling (zoals relaties en vriendschappen)
 • Voor jezelf zorgen (zoals omgaan met geld en zelfstandig zijn)
 • Sociale omgeving (school, thuis en vrije tijd)

Opbouw van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een gesprek. Door het invullen van de vragenlijst denken zij na over hoe het met hun gaat, en kunnen zij aangeven over welke onderwerpen zij het willen hebben. Wij kunnen tijdens het gesprek hun vragen beantwoorden. We kunnen hun als het nodig is advies geven, met ouders in gesprek gaan en/of verwijzen als er meer onderzoek of hulp nodig is.

Jongeren, ouders en mentoren ontvangen vooraf informatie over het gezondheidsonderzoek en waar en wanneer het gesprek gaat plaats vinden. Bij de uitnodiging zit ook een oudervragenlijst. Hierop kunnen ouders hun zorgen of vragen doorgeven. Ook vragen wij de mentor of hij of zij zorgen heeft. Als de mentor informatie over uw kind met ons wil delen, dan moet de mentor dit vooraf met u bespreken.

 1. Eerst bekijken de jongeren in de klas een introductie- en informatiefilm van 3 minuten.
 2. Direct daarna vullen de jongeren in de klas een online vragenlijst in. Deze persoonlijke vragenlijst heet de Jouw GGD Check. (Op scholen voor speciaal onderwijs is dat een papieren vragenlijst).
 3. Door het invullen van de vragenlijst staan jongeren stil bij hun gezondheid en welzijn. Ook kunnen zij vragen om informatie online of in een gesprek.
 4. Zij krijgen daarna algemene gezondheidsinformatie en persoonlijke tips op maat. Zij kunnen deze informatie nog 6 maanden zien op het account dat zij zelf aanmaken.
 5. Daarna volgt een persoonlijk contact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Door het invullen van de vragenlijst bepaalt de jongere mee waar het gesprek over gaat.
 6. In het persoonlijk contact krijgen jongeren afhankelijk van hun probleem of hun vraag een onderzoek of advies. We kunnen hun ook – na overleg met de ouders - doorverwijzen.

Privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met wat de jongeren invullen en bespreken tijdens het gezondheidsonderzoek. Alleen de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de school van uw kind zien de antwoorden. Alle informatie valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat deze informatie alleen met toestemming van de jongere kan worden besproken met anderen.

De gegevens worden per school samengevoegd en anoniem gebruikt om gemeenten en scholen te adviseren over gezondheidsbeleid. Het digitale gegevensbestand wordt volgens de privacyrichtlijnen van de GGD anoniem bewaard. Meer hierover vindt u inn het menublok JGZ en uw privacy en op onze pagina over privacy.

JouwGGD.nl

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs is er een speciale website waar zij veel informatie kunnen vinden. Hier kunnen zij stellen via de chat, het forum, of de mail: www.jouwggd.nl. 

Wanneer vinden in schooljaar 2021/2022 de onderzoeken plaats

Welke klassen?

 • Klas 1 vmbo basis en kader
 • Klas 1 vmbo t indien op school met vmbo basis en kader
 • Klas 2 vmbo basis en kader
 • Klas 2 vmbo t los of op school met havo vwo
 • Klas 2 havo vwo