Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Middelbaar beroepsonderwijs

 

De GGD werkt samen met het mbo en Leerplicht aan het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. In alle regio’s van de GGD regio Utrecht werken de jeugdartsen volgens de M@ZL methodiek.

Ziekteverzuimbegeleiding op het mbo

De kern van de aanpak is dat er door school structureel en vroegtijdig aandacht is voor studenten die zich ziek melden. Als een student langdurig of vaak afwezig is gaat de school in gesprek met de student. De school kan dan advies vragen bij de jeugdarts van de GGD. In dat geval kan de student uitgenodigd worden voor een consult bij de jeugdarts van de GGD op het M@ZL-spreekuur.

Reden afwezigheid student

Tijdens het gesprek bespreekt de jeugdarts de gezondheidsklachten en redenen van afwezigheid op school. Er is ook ruimte om te praten over psychische en sociale klachten of problemen, en over problemen op de school of op de stageplek. De jeugdarts denkt mee over de gezondheidsvragen en andere problemen, en doet zo nodig lichamelijk onderzoek. Samen met de student en eventueel de ouders/verzorgers adviseert de jeugdarts wat voor hulp of zorg de student nodig heeft om zoveel mogelijk te kunnen deelnemen aan het lesprogramma en/of de stage.

Geheimhoudingsplicht

Het gesprek is vertrouwelijk. De jeugdarts heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de student bespreekt met anderen.

Zorg- en adviesteams op het mbo

In alle regio’s van de GGD regio Utrecht neemt een jeugdarts deel aan het zorg- en adviesteam van de mbo’s. Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team op meerdere scholen, waarin hulpverleningsinstellingen samenwerken met het onderwijs en waarbinnen studenten met complexe problematiek kunnen worden besproken.