Ga naar de inhoud

Basisschool groep 7

decoratief

In het kort
Hoe:             Digitale vragenlijst op school
Leeftijd:      10, 11 jaar
Tijdsduur:   15 minuten

Meegeven aan uw kind:

  • Vragenlijst

Waarom een gezondheidsonderzoek?

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor kinderen. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD regio Utrecht helpt u hier graag bij.
Alle kinderen in Nederland krijgen rond hun 10de of 11de levensjaar een uitnodiging voor een onderzoek bij de GGD. Dit onderzoek sluit aan op de eerdere onderzoeken die uw kind op het consultatiebureau en in groep 2 heeft gehad en is gericht op de gezondheid en leefstijl van kinderen. Informatie uit dit onderzoek gebruiken gemeenten en scholen bij het bepalen van het school- en jeugdgezondheidsbeleid. Het onderzoek is gratis en deelname is vrijwillig.

NB: het verloop van uw contact met de GGDrU kan soms afwijken van wat hier beschreven staat, dit omdat u zelf een belangrijk onderwerp heeft waarvoor u een afspraak wilt. Het kan ook zijn dat er in uw gemeente een pilot loopt of een andere werkwijze gehanteerd wordt.

Vragenlijst voor uw kind

Nieuw dit jaar is dat de kinderen op school een vragenlijst over leefstijl en gezondheid invullen. In deze vragenlijst staan leuke tips en weetjes over gezond leven.
Bent u benieuwd welke vragen uw kind gaat invullen, kijk dan in het inkijkexemplaar.

Wat gaan de kinderen doen?

Een GGD-medewerker stelt zichzelf voor aan de kinderen en geeft uitleg over het invullen van de vragenlijst. De kinderen vullen de vragenlijst zelfstandig in op de computer of tablet op school. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Na afloop krijgen kinderen een kaart met daarop de handige tips en weetjes over gezondheid.

Informatie voor gezondheidsbeleid

Ook de school en de gemeente waarin u woont, willen dat uw kind gezond opgroeit.
Zij gebruiken de verzamelde (anonieme) gegevens uit het onderzoek voor het bepalen van het school- en  jeugdgezondheidsbeleid. Denk hierbij aan beleid gericht op een gezonde leefomgeving, meer bewegen, gezonde voeding, voorkomen van pesten en stimuleren van weerbaarheid.
Kortom, alles waardoor kinderen gezond kunnen opgroeien en lekker in hun vel zitten.
De GGD gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens. De kinderen hoeven hun naam niet in te vullen op de vragenlijst.

Heeft u vragen over de digitale vragenlijst dan kunt u contact opnemen met onze onderzoeker Publieke Gezondheid: Clothilde Bun (030-608 60 86 of cbun@ggdru.nl)


Behoefte aan een uitgebreider gezondheidsonderzoek van uw kind?

Het is mogelijk om een afspraak in te plannen voor een uitgebreider gezondheidsonderzoek.
U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld een gehoor- en ogentest, een controle op lengte en gewicht of bij vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Als u gebruik wilt maken van dit uitgebreide gezondheidsonderzoek, dan kunt u dit aangeven op het bijgevoegde formulier dat u bij de uitnodiging kreeg. Er wordt dan telefonisch contact met u opgenomen en in overleg met u een afspraak gemaakt. U kunt ook via deze website een extra onderzoek of gesprek aanvragen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de Jeugdgezondheidszorg of heeft u een vraag, dan kunt u contact met ons opnemen via: 033-460 00 46 of e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.