Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Basisschool groep 1-2

 

In het kort
Afspraak:   
Op school met een assistente JGZ
Leeftijd:      rond 5 jaar
Bassischool groep: 1-2
Tijdsduur:  20 minuten
Bijzonderheden: ogentest en gehoortest

Meegeven:

  • vragenlijst

Waarom een gezondheidsonderzoek?

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor kinderen. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD regio Utrecht helpt u hier graag bij.
Alle kinderen in Nederland krijgen rond  5 jaar een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de GGD. Dit onderzoek sluit aan op de onderzoeken die u op het consultatiebureau heeft gehad. Het preventieve gezondheidsonderzoek is bedoeld om de groei en ontwikkeling van uw kind te volgen. Het onderzoek is gratis en deelname is vrijwillig.

NB: Het verloop van uw contact met de GGD kan soms afwijken van wat hier beschreven staat, bijvoorbeeld omdat u zelf een belangrijk onderwerp dat voorrang heeft wilt bespreken. Het kan ook zijn dat er in uw gemeente een pilot loopt of een andere werkwijze gehanteerd wordt.

Voorafgaand aan het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een uitnodiging met een vragenlijst.
De vragenlijst maakt onderdeel uit van het onderzoek. Op de vragenlijst vragen wij ook om toestemming voor het onderzoek. Zonder toestemming van u kan het onderzoek niet plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat u de vragenlijst invult en binnen één week na ontvangst inlevert bij de leerkracht, ook als u geen toestemming geeft.

Informatie over het gebruik van vragenlijsten

De GGD maakt bij verschillende onderzoeken gebruik van vragenlijsten. In de vragenlijst voor groep 1-2 staan vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Ook worden er vragen gesteld over uw financiële situatie omdat dit de gezondheid en ontwikkeling van uw kind kan beïnvloeden. De vragenlijst wordt gebruikt om een inschatting te maken of u naast het standaard- onderzoek nog een vervolgafspraak van de GGD krijgt aangeboden. Alleen de bijzonderheden uit de vragenlijst worden opgenomen in het Digitaal Kinddossier van uw kind. Daarna wordt de vragenlijst vernietigd.

Wat houdt het onderzoek in?

Bij het onderzoek op school, worden de lengte, het gewicht, het gehoor en het gezichtsvermogen gecontroleerd. Uw kind hoeft zich hiervoor niet uit te kleden.
Omdat het onderzoek van korte duur is en op school plaatsvindt, worden de ouder(s)/verzorger(s) niet uitgenodigd. Ter voorbereiding op het onderzoek kunt u met uw kind naar een informatiefilmpje kijken over het onderzoek.

Wat als u graag bij het onderzoek aanwezig wilt zijn?

Mochten er redenen zijn dat u graag bij het onderzoek aanwezig wilt zijn, dan zijn daarvoor natuurlijk mogelijkheden. Het onderzoek wordt dan verplaatst naar een ander moment op de GGD locatie. Toestemming hiervoor is niet nodig. U kunt bellen met ons Service Center via telefoonnummer 033-460 00 46. 

De uitslag

Als alle leerlingen zijn gezien ontvangt u van ons een brief met daarin de uitslag van het onderzoek. Op het uitslagformulier staat of we nog contact met u opnemen naar aanleiding van de door u ingevulde vragenlijst en/of het onderzoek. Als u zelf naar aanleiding van het onderzoek contact of een afspraak wilt, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten over het aanbod van de Jeugdgezondheidszorg of heeft u een vraag? Dan kunt u contact opnemen met het Service Center via telefoonnummer 033-460 00 46 of via e-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.