Ga naar de inhoud
Zoeken

6 maanden

 

In het kort
Afspraak:  met een jeugdarts
Waar:          op het consultatiebureau
Leeftijd:    6 maanden
Tijdsduur: 20 minuten

Meenemen naar het consultatiebureau

  • De GroeiGids;
  • Extra luier en lotiondoekjes;
  • Omslagdoek.

Wat doet de assistente?

  • Uw baby wegen zonder kleertjes en luier
  • Lengte en hoofdomtrek van uw baby meten

Alles wordt opgeschreven in de GroeiGids en in het Digitaal Kinddossier.

Wat doet de jeugdarts?

De jeugdarts beantwoordt uw vragen. En zij bespreekt ook de bijzonderheden over de gezondheid van uw baby. Bijvoorbeeld: eventuele ziektes, bezoek aan de huisarts, of het gebruik van medicijnen. Ook voeding en groei, plassen, poepen en slapen bespreekt de arts. De jeugdarts vraagt ook hoe uw kind reageerde op de laatste vaccinaties.

Omdat uw kindje nu aan vaste voeding toe is, kunt u bespreken hoe u dat gaat doen.

Veel kinderen krijgen rond deze leeftijd tandjes. Dan mag u meteen gaan poetsen. Als er nog geen tandjes zijn, hoeft u zich niet ongerust te maken. Veel kinderen krijgen ze pas later. Laat uw baby wel vast wennen aan een tandenborstel.

De jeugdarts onderzoekt uw kind. Maakt u zich ergens zorgen over? Dan wordt daar extra op gelet.

NB: Soms loopt uw contact met de GGD anders dan hier beschreven staat. Dat kan zijn omdat u zelf een belangrijk onderwerp heeft, dat u wil bespreken. Het kan ook zijn dat er in uw gemeente een pilot loopt of een andere werkwijze gehanteerd wordt.

De jeugdarts

  • Bekijkt het hoofdje met de fontanellen, de ogen, de oogstand en oogbewegingen, en het mondje;
  • Beluistert hart en longen;
  • Beoordeelt de buik en het luiergebied;
  • Controleert nogmaals of de heupjes goed naar buiten kunnen worden gebogen.

De jeugdarts beoordeelt de ontwikkeling van uw kind en noteert dit in het ontwikkelingsschema Van Wiechenonderzoek en in het Digitaal Kinddossier. Zij bespreekt dit met u en geeft eventuele aanvullende adviezen.