Ga naar de inhoud
Zoeken

11 maanden

 

In het kort
Afspraak:  met een jeugdverpleegkundige
Waar:         op het consultatiebureau
Leeftijd:    11 maanden
Tijdsduur: 20 minuten
Bijzonderheden: vaccinatie

Meenemen naar het consultatiebureau

  • De GroeiGids;
  • Extra luier en lotiondoekjes; 
  • Omslagdoek;
  • Speeltje voor in de wachtkamer.

Wat doet de assistente?

  • Uw baby wegen zonder kleren en luier;
  • De hoofdomtrek van de baby meten.

Alles wordt opgeschreven in de GroeiGids en in het Digitaal Kinddossier.

Wat doet de jeugdverpleegkundige?

Samen kijkt u naar de groeicurve. De jeugdverpleegkundige bespreekt ook bijzonderheden op het gebied van de algemene gezondheid van uw baby (eventuele ziektes, doktersbezoek, medicijngebruik). Ook plassen, poepen, slapen, tanddoorbraak en tandenpoetsen en het gebruik van de fopspeen en beker bespreekt zij.

Zij vraagt hoe het gaat met de voeding (borst of fles) en de vaste hapjes.

Heeft u vragen over het aanpassen van uw huis in verband met de veiligheid van uw kind? Dan kunt u dit bespreken tijdens het bezoek.

Aansluitend bekijkt de jeugdverpleegkundige uw baby. Maakt u zich ergens zorgen over? Dan wordt daar extra op gelet. De jeugdverpleegkundige kan als het nodig is de jeugdarts direct om advies vragen.

De jeugdverpleegkundige kijkt onder andere naar de ontwikkeling van uw baby. Als bij het vorige bezoek er dingen nog niet lukten, kijkt zij daar nu extra naar. Verder kan al gekeken worden naar:

  • Pakt uw kind een propje met duim en wijsvinger?
  • Brabbelt het bij zijn spel?
  • Reageert hij op een mondeling verzoek (klappen in de handen, high five)?

Zij noteert dit in het ontwikkelingsschema Van Wiechenonderzoek en in het Digitaal Kinddossier. Zij bespreekt dit met u en geeft eventuele aanvullende adviezen. Als dat nodig is kan de verpleegkundige de jeugdarts om advies vragen. 

NB: het verloop van uw contact met de GGDrU kan soms afwijken van wat hier beschreven staat, dit omdat u zelf een belangrijk onderwerp heeft, dat voorrang heeft. Het kan ook zijn dat er in uw gemeente een pilot loopt of een andere werkwijze gehanteerd wordt.