Ga naar de inhoud

Mijn kind: Jeugdgezondheidszorg

U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd in goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij een belangrijke rol. U staat daar echter niet alleen voor: GGD regio Utrecht kijkt graag met u mee naar de ontwikkeling van uw kind. Wij beantwoorden uw vragen over de gezondheid, opvoeding en het opgroeien van uw kind van 0-18 jaar, maar denken vooral ook met u mee als het gaat om het voorkomen van problemen op deze gebieden. Ook staan we scholen en kinderopvang bij in hun streven gezond en veilig te zijn.

Contactmomenten

Vanaf dat uw kind geboren wordt zijn er contactmomenten met de GGD. Dat begint al bij de hielprik en gehoorscreening van uw baby. Maar ook tot en met de middelbare school zijn er contacten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Al die momenten zijn in een handig schema weergegeven.

Opvoeden en opgroeien

Als ouder wilt u graag weten wat een kind doet en kan en of dit past bij de leeftijd. De GGD ondersteunt u door het geven van leeftijdsgerichte informatie over allerlei onderwerpen die u als ouder of verzorger bezighouden.

Vaccinaties

Alle kinderen in Nederland worden gratis ingeënt volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Zo proberen we de jeugd zoveel mogelijk te beschermen tegen de meest voorkomende infectie- en kinderziekten. De eerste vier jaar ontvangt uw kind de vaccinaties op het consultatiebureau. Daarna volgen oproepen voor grootschalige vaccinaties met kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Hiervoor krijgt u een uitnodiging thuisgestuurd.

Het Digitaal Kinddossier en privacy

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, krijgt op het consultatiebureau een digitaal dossier. Het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ) is een vertrouwelijk medisch dossier. Het bevat informatie over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Ook staan er gegevens in over de gezinssituatie en de omgeving. De privacy van uw kind blijft gewaarborgd bij de GGD.

De Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties een signaal kunnen afgeven als zij zich zorgen maken over of betrokken zijn bij een kind of jongere.
Door de Verwijsindex kunnen professionals elkaar sneller vinden en beter met elkaar en met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind of de jongere afstemmen en samenwerken over de best passende ondersteuning en begeleiding.

Contact met de JGZ: bij wie moet ik zijn?

De Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar wordt in de provincie Utrecht uitgevoerd door de GGD regio Utrecht. Woont u in de gemeente Utrecht, dan kunt u terecht op de website van de gemeente Utrecht. Er zijn verschillende locaties waar u voor de Jeugdgezondheidszorg terecht kunt.