Ga naar de inhoud
Zoeken

Tarieven

 

Hier vindt u de tarieven van de tbc-behandeling en het onderzoek van GGD regio Utrecht. Iedere GGD is vrij om eigen tarieven te hanteren. Er kunnen daarom onderlinge verschillen zijn.

Wij verzoeken u zoveel mogelijk met PIN te betalen. Wij nemen om veiligheidsredenen geen biljetten
van € 100, € 200 of € 500 aan.

Tbc-tarieven

Tuberculose bloedtest (IGRA); bloedonderzoek & Engelse tuberculosevrij verklaring

€ 69,--

Röntgenfoto + tuberculosevrij verklaring door arts (oa. Beroepskeuring en IND) 

€ 46,50

BCG-vaccinatie (voor reizigers) 

€ 38,50

1x Mantouxtest (inclusief het aflezen)

€ 29,50

Eigen risico bij uw zorgverzekeraar

De GGD maakt kosten voor uw tbc-behandeling en/of het eventuele (vervolg)onderzoek. Indien u een vervolgonderzoek nodig heeft, vallen deze kosten onder de zorgverzekeringswet. Aan het onderzoek en de behandeling van kinderen tot 18 jaar zijn geen kosten verbonden.