Ga naar de inhoud
Zoeken

Een afspraak maken

 

Op werkdagen van 8.30 uur tot en met 16.30 uur kunt u contact met ons opnemen. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail. In het contactblok kunt u de contactgegevens vinden voor het maken van een afspraak.

Wat moet u meenemen naar uw tbc-afspraak?

  • Uw legitimatiepapieren: (indien mogelijk) een paspoort of rijbewijs t.b.v. BurgerServiceNummer (BSN). Meer informatie over het burgerservicenummer vindt u op de website www.infoBSNzorg.nl.
  • Uw verzekeringspas (i.v.m. verzekering en verzekeringsnummer).
  • De naam en het adres van uw huisarts.

Bent u verhinderd op de dag dat u een tbc-afspraak heeft?

Laat het ons enkele dagen van tevoren weten, via tbc@ggdru.nl of bel 030-850 78 10. Zet in uw mail de volgende gegevens:

  • Uw naam.
  • Telefoonnummer.
  • Geboortedatum.
  • Datum en tijd van de afspraak.

Tbc-afspraak maken voor speciale groepen

Asielzoekers

Asielzoekers worden door de GGD opgeroepen op grond van de COA-administratie. Voor het eerste onderzoek dient u ook het formulier 'Verklaring uitgevoerd onderzoek op tbc' voor de COA mee te nemen.

Emigranten/tbc-vrij verklaring/zeevarenden

U krijgt een afspraak met een arts tijdens het reguliere spreekuur. Let op:

  • Als u emigreert naar Zuid-Afrika verzoeken wij u om een formulier van de ambassade mee te nemen. 
  • Zeevarenden moeten het monsterboekje meenemen.

Immigrant / IND-keuring

Voor zowel het eerste onderzoek als de vervolgonderzoeken kunt u iedere ochtend terecht van 8.30 tot 11.30 uur. Voor uw eerste bezoek moet u behalve uw paspoort ook het ingevulde IND-formulier meenemen. Voor cliënten onder de 18 wordt er een Mantouxtest uitgevoerd. Dat kan op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur. De Mantouxtest wordt 2 tot 3 dagen na het zetten op de afdeling afgelezen.

Vaccinatie voor kinderen onder 1 jaar

Kinderen die in aanmerking komen voor een gratis BCG-vaccinatie, ontvangen hiervoor een oproep. Het vaccinatiespreekuur is op maandagmiddag en dinsdagmiddag van 13.00-14.00 uur. Kunt u niet komen op de dag dat u opgeroepen bent? Neem dan telefonisch contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken.

Het zetten en/of aflezen van een Mantouxtest

Voor de Mantouxtest (ook voor uw reis, een aanstellingskeuring of periodieke beroepskeuring) kunt u maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur zonder afspraak binnenlopen. Op donderdag kun u niet terecht voor een Mantouxtest.
Voor de uitslag van deze test kunt u op werkdagen binnenlopen van 8.30 tot 11.30 uur (ook als de Mantouxtest bij een andere GGD is gezet of bij de longpolikliniek van een ziekenhuis).