Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Een afspraak maken

 

We zijn bereikbaar van 8.30 - 16.30 uur.  Ons telefoonnummer is: 030-850 78 10. U kunt ook mailen: tbc@ggdru.nl. Op maandag en woensdag zijn de openingstijden van 8.45 tot 11.30 uur.

Let op! Gewijzigde openingstijden

Vanwege scholingsdagen zijn wij gesloten op:
Woensdag 3 november 8.30-14.00 uur
Maandag 15 november en dinsdag 16 november de hele dag
Dinsdag 30 november de hele dag
Op Vrijdag 12 november is het niet mogelijk een Mantoux(huidtest) te zetten

U kunt een mail sturen naar: tbc@ggdru.nl

Wat moet u meenemen naar uw tbc-afspraak?

  • Uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart waar uw BurgerServiceNummer (BSN) op staat. Meer informatie over het burgerservicenummer vindt u op de website www.infoBSNzorg.nl.
  • Uw verzekeringspas 
  • De naam en het adres van uw huisarts.

Kunt u niet komen?

Laat het ons enkele dagen van tevoren weten Mail naar tbc@ggdru.nl of bel naar 030-850 78 10. Zet in uw mail:

  • Uw naam.
  • Geboortedatum
  • Datum en tijd van de afspraak
  • Telefoonnummer

Tbc-afspraak maken voor speciale groepen

Asielzoekers

Asielzoekers worden door de GGD opgeroepen op grond van de COA-administratie. Voor het eerste onderzoek moet u ook het formulier 'Verklaring uitgevoerd onderzoek op tbc' meenemen.

Emigranten/tbc-vrij verklaring/zeevarende

Emigreert u naar Zuid-Afrika? Neem dan een formulier van de ambassade mee. Bent u zeevarend? Neem dan het monsterboekje mee.

Immigrant / IND-keuring

Immigrant / IND-keuring 18 jaar en ouder. Op maandag en woensdag zijn de openingstijden van 8.45 tot 11.30 uur.        

Meenemen:

- uw paspoort
- het ingevulde IND-formulier 

Immigrant / IND-keuring onder de 18 jaar:  er wordt een Mantouxtest uitgevoerd. Op maandag en woensdag zijn de openingstijden van 8.45 tot 11.30 uur. De Mantouxtest wordt 2 tot 3 dagen na het zetten op de afdeling gecontroleerd.

Vaccinatie voor kinderen onder 1 jaar

Kinderen die een gratis BCG-vaccinatie mogen hebben, krijgen een uitnodiging. Vaccinatiespreekuur: Op maandag en woensdag zijn de openingstijden van 8.45 tot 11.30 uur. Kunt u niet komen op de dag dat u uitgenodigd bent? Bel dan om een nieuwe afspraak te maken.

Het zetten en/of aflezen van een Mantouxtest

U kunt zonder afspraak  binnenlopen. Op maandag en woensdag zijn de openingstijden van 8.45 tot 11.30 uur. Let op: Op donderdag kun u niet komen voor een Mantouxtest.

Voor de uitslag van deze test kunt u op werkdagen binnenlopen van 8.30 tot 11.30 uur (Ook als de Mantouxtest bij een andere GGD is gezet of bij de longpolikliniek van een ziekenhuis).