Ga naar de inhoud

Zwemwater

decoratief

In de provincie Utrecht kunt u op veel plaatsen buiten zwemmen. Tijdens langdurige warme perioden kan –door groei van micro-organismen- de kwaliteit van het zwemwater verslechteren. Hierdoor neemt de kans op gezondheidsklachten toe.

Blauwalgen

De Blauwalg is een bacterie die er uitziet als wier. Blauwalgen drijven vaak als een blauwgroene, olieachtige laag op het water. Ze komen vooral voor in zoet stilstaand water van vijvers, maar ook in zwemplassen.

Blauwalgen kunnen giftige stoffen bevatten die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Binnen twaalf uur na het zwemmen in water met blauwwieren kunt u last krijgen van onder andere huidklachten en maag-darmklachten. De verschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan en verdwijnen vaak vanzelf.

In tegenstelling tot de blauwalgen zijn de bekende groene algenslierten onschuldig. Ze zijn hooguit hinderlijk tijdens het zwemmen.

Zwemmersjeuk

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een in het water levende parasiet. Het is een jeukende huiduitslag, te herkennen aan rode bultjes. De irritatie kan soms langer dan een week duren, maar verdwijnt uiteindelijk vanzelf. Douchen na het zwemmen en goed afdrogen verkleinen de kans op huidirritatie.

Controle van zwemwater

De kwaliteit van natuurzwemwater wordt gedurende de zomermaanden nauwlettend in de gaten gehouden door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De RUD toetst of de waterkwaliteit voldoet aan de wettelijke normen. Is er iets met de waterkwaliteit in de zwemlocatie aan de hand, dan plaatst de RUD waarschuwingsborden of stelt een negatief zwemadvies of zwemverbod in en maakt dit kenbaar op www.zwemwater.nl

Tips voor zwemmen in open water

  1. Zwem alleen in officieel aangewezen zwemwater. Actuele informatie over zwemmen in open water kunt u opvragen via:
    1. De website van www.zwemwater.nl/
    2. De zwemwatertelefoon van de provincie Utrecht: 030-702 33 33.
  2. Ga direct na het zwemmen douchen en droog u goed af. Trek bij voorkeur ook droge kleding aan.
  3. Raadpleeg bij ernstige of aanhoudende klachten uw huisarts.
  4. Binnen de provincie Utrecht kunt u gezondheidsklachten melden via de zwemwatertelefoon 030- 702 33 33. Heeft u een vraag over open zwemwater in relatie tot gezondheid, dan kunt u deze stellen aan het team Infectieziektenbestrijding van de GGD regio Utrecht via telefoonnummer 030-608 60 86.

Gezondheidsrisico's van zwemmen in open water

Officieel zwemwater wordt regelmatig gecontroleerd op ziekteverwekkers. Open water zoals sloten, rivieren en grachten zijn géén officieel zwemwater en worden niet gecontroleerd. Het zwemmen in niet-officieel zwemwater zorgt mogelijk voor een hoger risico op infecties dan zwemmen in officieel zwemwater. Hoe hoog dit risico is, hangt af van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in het water. Lees meer over de gezondheidsrisico's van zwemmen in open water.

Rol GGD

Zowel bewoners als instanties en gemeenten kunnen vragen stellen over open zwemwater en gezondheid. De GGD kan tevens voor (publieks) informatie zorgen.