Ga naar de inhoud

Geur

decoratief

Een geur kan prettig zijn om te ruiken, maar kan ook voor hinder zorgen. Geurhinder (stankoverlast) komt  veel voor in Nederland. Riolering, industrie, veehouderijen en houtkachels en open haarden zijn voor beelden van stankoverlast.

Gezondheidsklachten door stankoverlast

Niet iedereen zal dezelfde geur hinderlijk vinden. Dat hangt af van ondermeer het karakter, de duur en de intensiteit van de geur. Ook gewenning, het tijdstip en of de blootstelling te vermijden is, spelen een rol. Of geurhinder ook tot gezondheidsklachten leidt verschilt per situatie en per persoon. Stankoverlast kan het leefgenot verminderen en u belemmeren in uw dagelijkse bezigheden. Deze hinder kan zich klachten geven als duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en slaapstoornissen.
Veel stoffen zijn al te ruiken bij zeer lage concentraties. Als u een stof ruikt hoeft de concentratie nog niet zo hoog te zijn dat u er ziek van wordt. Andersom is het ook zo dat sommige stoffen al schade kunnen veroorzaken terwijl u ze niet ruikt. Koolmonoxide is hier een voorbeeld van.

Wat kunt u zelf doen om stankoverlast te verminderen?

Stankoverlast is vaak moeilijk te beïnvloeden. Wanneer u last heeft van een bron buiten uw woning, dan kunt u - als de stankoverlast kort duurt - ramen en deuren sluiten. Hiermee beperkt u de hoeveelheid stinkende lucht die uw huis binnenkomt. Als de stank zich in de woning bevindt, kunt u juist het beste zo veel mogelijk ventileren door ramen en ventilatierooster te openen.

Geurklachten van bijvoorbeeld bedrijven of verkeer kun u het beste melden bij uw gemeente. De gemeente kan nagaan of voldaan wordt aan de wettelijke normen en is verantwoordelijk voor het afgeven van milieuvergunningen aan bedrijven. Wanneer er meerdere klachten binnenkomen kan dit voor de gemeente aanleiding zijn om bijvoorbeeld een bedrijf extra te controleren. Bij grote bedrijven is de provincie de verantwoordelijke instantie.

Rol GGD regio Utrecht

  • (Beleids)advisering aan bewoners en gemeenten in de regio van de GGD regio Utrecht (onder andere in geval van geurhindersituaties).
  • Meewerken aan informatiebijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente.
  • Informatie verstrekken over geur in relatie tot gezondheid.