Ga naar de inhoud

Radiofrequente elektromagnetische velden

Radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV, grofweg 1000 kHz tot 100 GHz) worden gebruikt om draadloos informatie te versturen. Bijvoorbeeld bij mobiele telefonie, draadloos internet, radio en televisie

Gezondheid

Er is internationaal veel onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten van zendmasten en het gebruik van mobiele telefoons.

Mensen die vanwege hun beroep heel dicht bij sterke bronnen van radiofrequente velden komen, kunnen opwarming van hun lichaam ervaren. Dit is vergelijkbaar met hoe een magnetron eten opwarmt. Bij te hoge blootstelling, kunnen cellen en weefsels beschadigd raken. In onze leefomgeving zijn de stralingsniveaus (veel) lager, waardoor die gezondheidseffecten niet optreden.

Er zijn mensen die aangeven klachten te ervaren als zij in de buurt komen van mobiele telefoons of zendmasten. Dit wordt elektrogevoeligheid genoemd. Voorbeelden van de gezondheidsklachten die mensen ervaren zijn vermoeidheid, hoofd-, spier- en gewrichtspijnen, concentratieproblemen, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen en spijsverteringsproblemen. De klachten die mensen ervaren die elektrogevoelig zijn,  zijn reëel, kunnen ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter niet aangetoond dat blootstelling aan elektromagnetische velden de oorzaak van deze gezondheidsklachten is.

Kanker

In 2011 heeft het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereld Gezondheidsorganisatie de zendsignalen van mobiele telefoons beoordeeld als ‘mogelijk kankerverwekkend’. Het IARC vond name

lijk beperkte aanwijzingen voor een verhoogde kans op hersentumoren. Er zijn géén aanwijzingen gevonden voor een verhoogde kans op andere type kankers. Ook is er nog geen bewijs geleverd dat hersentumoren inderdaad door dit type elektromagnetische velden worden veroorzaakt. De Nederlandse Gezondheidsraad ziet vooralsnog géén aanwijzingen voor kankerverwekkende eigenschappen van mobiel bellen.

Ter vergelijking: ook benzine, koffie en talkpoeder vallen binnen de IARC-categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.

Het (mogelijke) risico op hersentumoren is overigens niet gevonden voor zendmasten in onze woonomgeving. De antenne van een mobiele telefoon houden we tegen ons oor aan, terwijl de antenne van een zendmast vele meters bij ons vandaan is. De blootstelling aan elektromagnetische velden neemt sterk af bij een grotere afstand tot de bron. Van zendmasten in onze omgeving hebben we dus een relatief lagere blootstelling dan van bellen met een mobiele telefoon. Voor zover nu bekend, is het dus niet ongezond om nabij een zendmast te wonen.

Wat kunt u zelf doen?

Bij het bellen met een mobiele telefoon wordt het lichaam blootgesteld aan elektromagnetische velden. Hoewel er geen sluitend wetenschappelijk bewijs bestaat dat mobiel bellen schadelijk is voor de gezondheid, zijn er mensen die zich afvragen hoe zij hun blootstelling aan zendsignalen van de telefoon kunnen beperken. Blootstelling aan RF-EMV kan verminderd worden door bijvoorbeeld een hands free set te gebruiken (met draad) of door minder (korter) te telefoneren. Klik hier voor meer tips gebruik mobiele telefoons.

Voor het afschermen van RF-EMV in de woonsituatie zijn verschillende hulpmiddelen (‘gadgets’) op de markt, deze middelen werken waarschijnlijk niet.

Rol GGD regio Utrecht

  • (Beleids)advisering aan bewoners en gemeenten in de regio van de GGD regio Utrecht.
  • Meewerken aan informatiebijeenkomsten, georganiseerd door de gemeente.
  • Informatie verstrekken over EM-velden in relatie tot gezondheid.