Ga naar de inhoud

Bodemverontreiniging

decoratief

Er is sprake van bodemverontreiniging als er stoffen in de bodem aanwezig zijn die er van nature niet horen. Bodemverontreiniging kan ontstaan door bijvoorbeeld het storten van chemisch afval. Deze stoffen kunnen slecht zijn voor de gezondheid wanneer men met te grote hoeveelheden in contact komt.

Gezondheidsrisico’s bij bodemverontreiniging

In Nederland is de bodem op veel plaatsen verontreinigd. Dit hoeft niet direct een gevaar voor de gezondheid op te leveren. Er is pas een gezondheidsrisico als de stof waarmee de bodem verontreinigd is gevaarlijk is, én wanneer men aan deze stof wordt blootgesteld. Blootstelling kan plaatsvinden door bijvoorbeeld:

  • Het inademen van de verontreiniging, doordat de stof door verdamping of verstuiving vrijkomt uit de bodem.
  • Het drinken van verontreinigd drinkwater (sommige verontreinigingen kunnen door drinkwaterleidingen heen dringen). 
  • Het inslikken van grond.
  • Het eten van groenten en fruit die op verontreinigde grond zijn geteeld.
  • Huidcontact.

Of een stof schadelijk is voor de gezondheid, is dus onder andere afhankelijk van de concentratie van de stof in de bodem, de eigenschap van de stof, het gebruik van de grond en het bodemtype.

Wat kunt u doen?

Met vragen over de (mogelijke) aanwezigheid van een bodemverontreiniging in uw omgeving kunt u contact opnemen met uw gemeente. Tot meer duidelijk is over de aard en mate van de verontreiniging, is het verstandig te zorgen dat u en uw kinderen niet in contact komen met verontreinigde grond. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door de grond af te dekken met gras of bestrating. Ook kunt u uit voorzorg beter geen groenten en fruit uit uw (moes)tuin eten.

Rol GGD

Zowel bewoners als instanties en gemeenten kunnen met vragen over bodemverontreiniging in relatie tot gezondheid bij de GGD terecht.