Ga naar de inhoud

Milieu en gezondheid inwoners

Het milieu beïnvloedt op allerlei manieren onze gezondheid. Via de lucht die u inademt, het water waarin u zwemt of de grond waarop kinderen spelen. De GGD adviseert onder andere gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen over de manier waarop ze ongewenste gezondheidseffecten zoveel mogelijk kunnen beperken en voorkomen. Ook inwoners kunnen bij de GGD terecht met vragen of voor informatie over gezondheidsklachten in relatie tot milieufactoren.

Wat doet het team Milieu en Gezondheid?

Beantwoorden van vragen: U kunt naar de GGD bellen met vragen over risico’s of klachten over uw gezondheid die hun oorzaak hebben in het milieu. Wij beoordelen uw situatie en geven advies over mogelijke maatregelen. Soms kunnen we uw vraag meteen beantwoorden, soms komen we bij u langs om de situatie te bekijken. Samen met u proberen we tot een oplossing te komen.

Signaleren van ongewenste situaties: De GGD signaleert en beoordeelt situaties die mogelijk schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Indien een ongewenste situatie dreigt te ontstaan, waarschuwt de GGD de lokale overheid en de direct betrokkenen.

Ondersteuning bij milieu-incidenten, ongevallen en rampen: Bij ongevallen en rampen maakt de GGD onmiddellijk een risico-inschatting en adviseert en ondersteunt de betrokken gemeenten, hulpverleningsdiensten en inwoners. Ook in de periode na het incident zorgt de GGD voor adequate voorlichting en nazorg aan betrokkenen.

Voorlichting aan inwoners en gemeenten:  Indien er een aanleiding toe is, kan de GGD gerichte voorlichting geven over de risico’s en wenselijke maatregelen, of eventueel een bijdrage leveren aan een voorlichtingsbijeenkomst.

Wat kost inschakeling van het team Milieu en Gezondheid?

Wij rekenen geen kosten voor het beantwoorden van vragen en het geven van advies en voorlichting. Alleen voor uitgebreide meldingen en onderzoeks- of adviestrajecten wordt een apart projectvoorstel gemaakt en op offertebasis uitgevoerd. Eventuele extra kosten worden altijd vooraf besproken.