Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Milieu en gezondheid inwoners

 

Het milieu beïnvloedt op allerlei manieren onze gezondheid. Bijvoorbeeld via de lucht die u inademt, het water waarin u zwemt of de grond waarop kinderen spelen. De GGD adviseert gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen over de manier waarop ze ongewenste gezondheidseffecten zoveel mogelijk kunnen verminderen en voorkomen. Dit kan ook na een milieu-incident zijn. Inwoners kunnen bij de GGD terecht met vragen of voor informatie over gezondheidsklachten die te maken hebben met ons milieu.

Informatie over milieu en gezondheid

  • Heeft u vragen over schadelijke stoffen? 
  • Ervaart u geluidshinder? 
  • Heeft u last van vocht- en schimmel in uw huis? 
  • Of heeft u andere vragen over uw leefomgeving en uw gezondheid?  

Kijkt u dan op de website van GGD Gezonde Leefomgeving (www.ggdleefomgeving.nl). U vindt daar informatie en filmpjes over de volgende onderwerpen:

Asbest, bedwantsen, bodemverontreiniging, eikenprocessierupsen, gehoorschade, geluidhinder, hinder van een bromtoon, hitte, houtrook, koolmonoxide, Kwik, Lood, luchtverontreiniging, roken in huis, rook en roet bij brand, schimmels, straling van mobiele telefoons en zendmasten, uv-straling, veehouderij, vervuilde lucht in huis.

Telefonisch contact

Mocht u na het lezen van de website nog vragen hebben, dan kunt u het team Milieu en Gezondheid elke werkdag tussen 9.00-12.30 uur bereiken: 030-850 78 79. 
U krijgt dan een verpleegkundige of een adviseur milieu en gezondheid aan de telefoon. Zij denken met u mee en geven advies.   

Heeft uw vraag spoed en is het al later dan 12.30 uur? Bel dan het team Milieu en Gezondheid via het algemene nummer van de GGD: 030-608 60 86.