Ga naar de inhoud
Zoeken

Publieksevenementen

 

Gedurende het hele jaar worden er in gemeenten evenementen georganiseerd. Bij de organisatie van een evenement komt veel kijken. Bent u van plan om een evenement te organiseren, informeer dan bij uw gemeente of u een vergunning moet aanvragen. Soms zijn extra voorzieningen nodig.

Let op:

Hou de noodverordening in de gaten voor het meest recente nieuws m.b.t. evenement. Ga hiervoor naar de website van Veiligheidsregio Utrecht (VrU).

Afhankelijk van de aard en omvang van uw evenement kunnen tijdelijke voorzieningen nodig zijn zoals het plaatsen van sanitaire voorzieningen en het regelen van catering. Het nemen van de juiste hygiënemaatregelen tijdens een evenement is belangrijk zodat bezoekers op een veilige manier kunnen deelnemen. Daarom is het noodzakelijk om te weten waar u bij de organisatie van uw evenement aan moet denken. Als leidraad hiervoor zijn speciale hygiënerichtlijnen opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Wilt u weten welke hygiënemaatregelen voor uw evenement van belang zijn? Lees dan de informatie in de Hygiënerichtlijnen voor evenementen.

Veilig omgaan met eten op markten en evenementen

Bent u particulier en wilt u eten of drinken verkopen tijdens een (vrij)markt of een evenement? Dan moet u zich aan de Warenwet houden. De NVWA controleert of aanbieders van eet- en drinkwaren zich houden aan de regels van de Warenwet. Bij overtredingen kan de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een boete opleggen. Onveilige levensmiddelen worden door de verkoper onklaar gemaakt, weggegooid in het bijzijn van de inspecteur of de inspecteur maakt de etenswaar onklaar. De verantwoordelijkheid heeft en neemt u zelf!
Gebruik de checklist om te zien of uw kraam of foodtruck voldoet aan de voedselveiligheidseisen.

Waar let de NVWA op?

De inspecteurs letten op de algemene hygiëne bij het bereiden van voedsel en kijken of er geen verontreiniging of besmetting kan ontstaan op de plek waar het voedsel wordt bereid. Ook kijken ze of salades, rauw vlees en andere bederfelijke levensmiddelen koud genoeg worden bewaard. Er dient een juiste handhygiëne plaats te vinden. Eenmaal bereid voedsel moet juist voldoende warm worden bewaard. De boete voor het verkopen van onveilige levensmiddelen ligt tussen de € 525 en € 1.050. Inspecteurs van de NVWA zien erop toe dat onveilig voedsel niet alsnog wordt verkocht.

Zwemmen in open water

Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het zwemseizoen controleert de waterkwaliteitsbeheerder (Waterschappen of Rijkswaterstaat) minimaal één keer per maand de zwemwaterkwaliteit op 230 officieel aangewezen buitenzwemlocaties (open water). Zwemmen in dit gecontroleerde water kan, ondanks de controles, een risico op het oplopen van een infectieziekte geven. Bij contact met of het inslikken van open water kunnen ziekmakende virussen en bacteriën in het lichaam komen. Hierdoor kunnen klachten ontstaan van met name het maagdarmstelsel, maar ook van de ogen, oren en huid (vooral bij open wondjes). Als u klachten krijgt zoals koorts, spierpijn, braken of hoofdpijn, neem dan contact op met uw huisarts. Vertel uw arts dat u in open water heeft gezwommen.

Actuele informatie over buitenzwemlocaties

Op de website Zwemwater vindt u actuele informatie en nieuws over de officiële en goedgekeurde buitenzwemlocaties in Nederland. U kunt ook de Zwemwater App downloaden. De handige kaart in de App toont u alle veilige buitenzwemlocaties bij u in de buurt.
Download de Zwemwater App in de Appstore (iOS) of in de Playstore (Android).

Zwemmen in  niet-officieel zwemwater

Het zwemmen in niet-officieel zwemwater wordt afgeraden. Dit water wordt niet gecontroleerd en de kans op het oplopen van infectieziekten is groter dan het zwemmen in officieel zwemwater. Daarnaast  is het zwemmen of springen  in dergelijke locaties onveilig in verband met scheepvaart, stromingen en objecten die zich onder de waterspiegel kunnen bevinden. Op de pagina Zwemmen in rivieren en kanalen leest u over de specifieke risico’s van het zwemmen in rivieren en kanalen en het springen van bruggen.

Sportevenementen in modder

Sporten in de buitenlucht geniet een steeds grotere belangstelling en er worden regelmatig evenementen georganiseerd. Deelname aan modderlopen (mudrun) en andere activiteiten in de modder geeft een verhoogd risico op het oplopen van een infectieziekte. Bij contact met modder of het inslikken van modder, kunnen ziekmakende virussen en bacteriën in het lichaam komen. Hierdoor kunnen klachten ontstaan van met name het maag-darmstelsel, maar ook van de ogen, oren en huid (vooral bij open wondjes). Lees meer over de maatregelen die u kunt nemen om gezondheidsrisico’s bij deelname aan een mud-/survivalrun te beperken (Lees voor).

Evenementen met dieren

Dieren kunnen infectieziekten overbrengen. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is besmettelijk voor de mens. Dat zijn de zoönosen. Dieren kunnen deze ziekteverwekkers bij zich dragen zonder dat ze daar zelf ziek van zijn. Door het aaien en knuffelen van de dieren kunnen deze ziekteverwekkers op mensen worden overgebracht en ziekte veroorzaken. Door het nemen van de juiste hygiënemaatregelen kunnen deze risico’s worden vermindert.
Lees meer over de maatregelen die u kunt nemen in de Hygiënerichtlijnen voor evenementen.

Verneveling van water; Legionella

Wanneer u een evenement organiseert waarbij water verneveld wordt, dienen er maatregelen genomen te worden om de kans op het ontstaan van longontstekingen veroorzaakt door Legionella te voorkomen. Verneveling van water vindt plaats bij bijvoorbeeld douchen en bij werkende fonteinen. De leverancier van dergelijke apparaten dient op de hoogte te zijn van Legionellapreventie en kan de juiste maatregelen treffen. Zie ook de website van het LCHV: www.lchv.nl

Tatoeëren, piercen en het aanbrengen van permanente make-up (PMU)

Indien u als organisator van een evenement van plan bent tijdens het evenement iemand te laten tatoeëren, piercen of  PMU aan te laten brengen, dan dient u hiervoor een ‘vrijstelling vergunningplicht’ aan te vragen via: www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/aanvraagvergunning  Zonder een dergelijke vrijstelling is het niet toegestaan om dergelijke activiteiten uit te voeren.