Ga naar de inhoud

Actuele infectieziekten

decoratief

Infectieziekten kunnen soms terugkomen na een periode weg geweest te zijn. Ook kunnen er soms nieuwe infectieziekten opduiken. Hieronder kunt u zien welke infectieziekten op dit moment actueel zijn.

Meningokokken ACWY

In 2019 worden extra kinderen opgeroepen om zich te laten inenten tegen de infectieziekte meningokokken. Het streven is om de vaccinatie eind 2019 aan alle dan 14- tot en met 18-jarigen aangeboden te hebben. De belangrijkste reden hiervoor is een toename sinds 2015 van het aantal infecties met meningokokken type W. De kans om een meningokokkeninfectie te krijgen is nog steeds erg klein, maar om verdere toename van de ziekte te voorkomen zijn deze vaccinaties belangrijk. Het extra programma is voor kinderen die zijn geboren na 1 januari 2001 en voor mei 2004. Dit komt naast de al geplande meningokokkenvaccinatie van kinderen die zijn geboren na 30 april 2004.
Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Mazelen in Europa

In meerdere landen binnen en buiten Europa is op dit moment een uitbraak van mazelen gaande. Mocht u willen weten om welk land het gaat en welke maatregelen er genomen moeten worden dan adviseren wij u onze adviezen en het nieuwsbericht op onze website te lezen.

Ziekte van Lyme

Het mooie weer is in aantocht en daarbij ook het tekenseizoen. Kijk op www.ggdru.nl/tekenbeet voor meer informatie, download de app “Tekenbeet” voor uw tablet of smartphone of bekijk de voorlichtingsfilm van het RIVM. Of download de folder over tekenbeten.  Heeft u zelf een tekenbeet opgelopen? Meld de beet op www.tekenradar.nl/ 

Voedselinfecties

In de zomervakantie neemt de kans op voedselinfecties toe. Download hier de folder "Wat je moet weten om veilig te eten" met informatie over voedselinfecties.

Eikenprocessierups

Op dit moment is de eikenprocessierups actief.
Klachten die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen.
Meer informatie vindt u op ggdleefomgeving.nl

Kinkhoestvaccinatie voor zwangeren

Kinkhoest kan bij jonge baby’s ernstig verlopen. De Gezondheidsraad heeft eind 2015 al geadviseerd om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest, maar dit is nog niet landelijk ingevoerd. Om jonge baby’s te beschermen tegen kinkhoest, kunnen zwangere vrouwen zich laten vaccineren bij GGD regio Utrecht. Meer informatie leest u hier.

Informatie over het zikavirus

Op de site van het RIVM vindt u algemene informatie over het zikavirus, maar ook informatie over het zikavirus en zwangerschap.

Gezondheidsrisico’s bij activiteiten in de modder

Deelname aan modderlopen en andere activiteiten in de modder geeft een verhoogd risico op het oplopen van een infectieziekte. Bij contact met of het inslikken van modder kunnen ziekmakende virussen en bacteriën in het lichaam komen. Hierdoor kunnen klachten ontstaan van met name het maagdarmstelsel, maar ook van de ogen, oren en huid (vooral bij open wondjes). Lees meer over de gezondheidsrisico's bij activiteiten in de modder.