Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Actuele infectieziekten

 

Infectieziekten kunnen soms terugkomen na een periode weg geweest te zijn. Ook kunnen er soms nieuwe infectieziekten opduiken. Hieronder kunt u zien welke infectieziekten op dit moment actueel zijn.

Coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus veroorzaakt de ziekte Covid-19. Actuele informatie vindt u op 
www.ggdru.nl of op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Ziekte van Lyme

Als het zacht weer is zijn teken actief, ook nu. Kijk op www.ggdru.nl/tekenbeet voor meer informatie.
Download de app “Tekenbeet of de folder over tekenbeten. Of bekijk de film. Heeft u zelf een tekenbeet opgelopen? Meld de beet op www.tekenradar.nl/

Voedselinfecties

In de zomervakantie neemt de kans op voedselinfecties toe. Download de folder met informatie over voedselinfecties; "Wat je moet weten om veilig te eten".

Irritatie door de brandharen van de eikenprocessierups

Op dit moment is de eikenprocessierups actief.
Klachten die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen.
Meer informatie vindt u op ggdleefomgeving.nl En lees ons nieuwsbericht.

Gezondheidsrisico's van zwemmen in open water

Officieel zwemwater wordt regelmatig gecontroleerd op ziekteverwekkers. Open water zoals sloten, rivieren en grachten zijn géén officieel zwemwater en worden niet gecontroleerd.
Het zwemmen in niet-officieel zwemwater zorgt mogelijk voor een hoger risico op infecties dan zwemmen in officieel zwemwater. Hoe hoog dit risico is, hangt af van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in het water. Lees meer over de gezondheidsrisico's van zwemmen in open water. 

Kinkhoestvaccinatie voor zwangeren

Kinkhoest kan bij jonge baby’s ernstig verlopen. Om jonge baby’s te beschermen tegen kinkhoest, kunnen vrouwen die 22 weken zwanger zijn zich laten vaccineren bij GGD regio Utrecht. Meer informatie leest u hier.

NORO-virus

De GGD ziet een toename van buikgriep, waaronder norovirusinfecties.
Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die 'buikgriep' veroorzaken (een ontsteking van het maagdarmkanaal). Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep. Daarvan worden ongeveer een half miljoen gevallen veroorzaakt door het norovirus.

Meer informatie kunt u lezen op de website van het RIVM. 

Gezondheidsrisico’s bij activiteiten in de modder

Deelname aan modderlopen en andere activiteiten in de modder geeft een verhoogd risico op het oplopen van een infectieziekte. Bij contact met of het inslikken van modder kunnen ziekmakende virussen en bacteriën in het lichaam komen. Hierdoor kunnen klachten ontstaan van met name het maagdarmstelsel, maar ook van de ogen, oren en huid (vooral bij open wondjes). Lees meer over de gezondheidsrisico's bij activiteiten in de modder. (Lees voor)

Vogelgriep

Op verschillende locaties in Nederland is vogelgriep vastgesteld bij wilde watervogels. Het gaat om aviaire influenza A (H5N8), een variant die zeer besmettelijk is voor vogels. Sommige typen vogelgriep kunnen van dier op mens worden overgebracht. Dit gebeurt echter alleen als er sprake is van direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Tot nu toe zijn er geen mensen ziek geworden door het vogelgriepvirus H5N8. Meer informatie over vogelgriep kunt u vinden de website van het RIVM.

Maatregelen

Omdat vogelgriep nu is vastgesteld bij wilde watervogels  heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om introductie van vogelgriep in de pluimveesector te voorkomen. Zo is er een ophokplicht van kracht voor de commerciële pluimveesector. Meer informatie over deze maatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wat moet ik doen als ik dode (water)vogels vind?

Mensen wordt geadviseerd dode wilde vogels niet aan te raken . Als u drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek aantreft, kunt u dat melden bij de NVWA via het meldpunt dierziekten: 045-546 31 88. Voor overige vragen of meldingen kunt u bellen met het Klantcontactcentrum van de NVWA, 0900-0388.