Ga naar de inhoud

Radon

decoratief

Radon is een belangrijke bron van straling in huis. Radon is een radioactief gas dat vrijkomt uit de bodem. In de bodem bevindt het zich in klei- en zandgrond en in gesteenten. Doordat deze materialen ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld het maken van beton, kan radon ook uit bouwmaterialen van huizen vrijkomen. Het radon uit de bodem en bouwmaterialen kan zich (bij slecht ventileren) in de lucht in woningen ophopen. Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat de radonconcentratie in Nederlandse woningen laag is.

Gezondheidseffecten van radon

Radongas is wel radioactief, maar op zichzelf niet heel gevaarlijk. Uit het radongas ontstaan echter andere (niet-gasvormige) radioactieve stoffen die zich hechten aan rondzwevende stofdeeltjes. Als deze deeltjes worden ingeademd kunnen ze op den duur schade geven aan het longweefsel en longkanker veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen?

Om de blootstelling aan radon in uw woning zo veel mogelijk te beperken, kunt u het volgende doen:

  • Ventileer de woning voortdurend
  • Maak openingen in de vloer van de begane grond dicht
  • Zorg voor goede ventilatie van de kruipruimte en sluit de bodem af met een dikke laag schelpen, folie of schuimbeton
  • Isoleer de woning niet helemaal. Daarmee voorkomt u ook dat er teveel vocht, stof, kooldioxide en allergenen in uw woning blijven hangen. 
  • Niet roken. Het lijkt erop dat radon vooral extra risico's oplevert in combinatie met roken.

Rol GGD

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kunt u contact opnemen met het team Milieu en Gezondheid.  De GGD kan radon niet meten en is niet op de hoogte van de bodemconcentraties van radon op specifieke locaties.