Ga naar de inhoud

Koolmonoxide

decoratief

Koolmonoxide, is een gevaarlijk gas dat u niet kunt zien of ruiken. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld olie, gas en hout. Onvolledige verbranding treedt op als er te weinig zuurstof is. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een slecht geventileerde ruimte of bij slecht onderhouden - of verkeerd aangesloten - gasgestookte toestellen. 

Uit onderzoek blijkt dat de meeste incidenten met koolmonoxide gebeuren met een cv-installatie. Ook als deze goed is onderhouden. Het zijn dus niet alleen oude geisers of slecht onderhouden toestellen die te veel koolmonoxide produceren. De meest voorkomende oorzaken zijn slecht functionerende en verkeerd afgestelde toestellen, problemen met de luchttoevoer en problemen met de rookafvoer.

Gezondheidseffecten door koolmonoxide

Als u gedurende een korte periode een kleine hoeveelheid koolmonoxide inademt, ontstaan er meestal geen klachten. Bij het inademen van veel koolmonoxide ontstaat een acute koolmonoxidevergiftiging. Dan kunnen klachten optreden zoals hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slaperigheid, hartkloppingen, snel ademen, braken en verwardheid. U kunt zelfs bewusteloos raken en overlijden.

Koolmonoxidevergiftiging kan ook optreden bij het langdurig inademen van een kleine hoeveelheid koolmonoxide, we noemen dit ook wel een chronische koolmonoxidevergiftiging. Dit kan leiden tot aanhoudende klachten van hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

Tips om vergiftiging door koolmonoxide te voorkomen

  • Laat uw geiser, gaskachel of cv-installatie jaarlijks controleren door een erkend installateur.
  • Laat de schoorsteen van een open haard tenminste één keer per jaar vegen. Bij een verstopt schoorsteenkanaal stromen de verbrandingsgassen namelijk rechtstreeks de huiskamer in. Ook het rookkanaal van een gaskachel moet zo nu en dan geveegd worden.
  • Zorg 24 uur per dag voor voldoende ventilatie in uw huis. Laat bijvoorbeeld altijd een raam of ventilatierooster open, zodat zuurstof naar binnen kan en verbrandingsgas naar buiten.
  • Heeft uw geiser geen afvoer, gebruik deze dan niet langer dan 20 minuten achter elkaar.
  • Let op signalen van onvolledige verbranding. Als de vlammen instabiel flakkeren en gelig van kleur zijn, is de verbranding waarschijnlijk niet optimaal.
  • Plaats een koolmonoxidemelder. Die waarschuwt voor acuut gevaar. U kunt deze aanschaffen bij bijvoorbeeld doe-het-zelfzaken.
  • Wees alert op klachten als hoofdpijn, slaperigheid, misselijkheid, duizeligheid, hartkloppingen, snel ademen, braken en verwardheid.
  • Laat bij lichte klachten direct frisse lucht in uw huis (ramen en deuren wijd opendoen). Zet  verbrandingstoestellen uit en laat ze nakijken door een installateur.
  • Ga bij ernstige klachten direct naar buiten en waarschuw een arts en de brandweer.